Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2006 ]

1111975/859/0015/6.2.2006 Έκδοση αθεώρητων χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.

(Έκδοση αθεώρητων χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1111975/859/0015/6.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1111975/859/0015/6.2.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση αθεώρητων χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.

     Απαντώντας στην από 22/11/2005 αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1)    Σύμφωνα με τις διατάξεις  της περίπτωσης Β.β1 της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (που συμπλήρωσε και κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο.Ο.ΠΟΛ.1166/29-5-2002) απαλλάσσονται από τη θεώρηση των φορολογικών τους στοιχείων οι επιτηδευματίες, οι οποίοι  κατά την προηγούμενη διαχειριστική  περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
1.    Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ. άνω των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.934.702) ευρώ και
2.    Μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) ατόμων και άνω.
    Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. (εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π.).
2)    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1198/23-7-2002, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/29-5-2002, διευκρινίστηκε ότι, η ως άνω κατηγορία επιτηδευματιών εκδίδει αθεώρητες τις χειρόγραφες Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ. (έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκθέσεις κ.λ.π.) ή στις περιπτώσεις βλάβης της φ.τ.μ. ή του Η/Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο