Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-1995 ]

ΠΟΛ.1199/19.7.1995 Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους

(Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους 1086556/6998/0016/

ΠΟΛ 1199

Οπως σας γνωρίσαμε με την εγκύκλιό μας 1073902/5933/0016/22.6.95 () σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων στη διάρκεια της πτώχευσης, προνομιακές θεωρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την εκποίηση, ενώ σε περίπτωση πτωχευτικού συμβιβασμού οι
απαιτήσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την κατάρτισή του.

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, ο χαρακτηρισμός μίας απαίτησης ως προνομιακής έχει τεράστια σημασία αφού: στην μεν εκποίηση κατατάσσεται προνομιακά (αρ.61 Ν.Δ. 356/74 - ΚΕΔΕ -), στο δε συμβιβασμό δεν υπόκειται στους όρους του.

Με το δεδομένο ότι και αρκετά περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται στη διάρκεια των εργασιών πολλών πτωχεύσεων, αλλά και ότι οι πτωχευτικοί συμβιβασμοί συνήθως ορίζουν καταβολή του 10% - 15% των οφειλομένων, αντιλαμβάνεσθε ότι η καθυστέρηση της βεβαίωσης των χρεών στις περιπτώσεις αυτές, ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων εξαιρετικά μεγάλου ύψους.

Ακόμη στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση των χρεών μετά την εκποίηση και διανομή ή το συμβιβασμό έχει τις πλέον δυσμενείς συνέπειες για το Δημόσιο, αφού στη μεν εκποίηση δεν κατατάσσεται ούτε καν συμμέτρως, στο δε συμβιβασμό δεν παρέχεται στο Δημόσιο η ευχέρεια να παραστεί στη συνέλευση (όπως για τις βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του) και να ψηφίσει αποτρέποντας ενδεχομένως αποτέλεσμα που θα αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο μόλις πληροφορείσθε ότι κάποιος φορολογούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης να προβαίνετε στον άμεσο έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεών του, ώστε οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν να βεβαιώνονται γρήγορα και να καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν οι εργασίες της πτώχευσης φθάσουν στο συμβιβασμό ή την εκποίηση.

Οι αρμόδιοι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας από τις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο