Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2006 ]

1121657/951/0015/24.1.2006 Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, για αμοιβή που δεν εισπράττεται.

(Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, για αμοιβή που δεν εισπράττεται.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1121657/951/0015/24.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1121657/951/0015/24.1.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, για αμοιβή που δεν εισπράττεται.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά την υποχρέωση  ή μη, γιατρών μελών του Συλλόγου σας για έκδοση Α.Π.Υ. σε ασφαλισμένους του Δημοσίου για τη συμμετοχή τους στη σχετική δαπάνη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92), οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ.3323/1955 (άρθρο 48 ν.2238/1994), στις εκδιδόμενες με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο. Οι επαγγελματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη… Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «Δωρεάν».
    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι γιατροί, σε όσες περιπτώσεις εξετάζουν ασθενείς ασφαλισμένους του Δημοσίου ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και δεν εισπράττουν το δικαιούμενο ποσό συμμετοχής από τους ασφαλισμένους, πρέπει:
α)    Στις περιπτώσεις που οι γιατροί έχουν αποδεδειγμένα καθολικά (για όλες τις περιπτώσεις) παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξης του ποσοστού συμμετοχής (θέμα πραγματικό που ερευνάται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και  υποχρεούνται να αποδείξουν οι ελεγχόμενοι γιατροί), σημαίνει «εν τοις πράγμασι» ότι έχουν μειώσει το «τιμολόγιό τους» για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και συνεπώς δεν πρόκειται για δωρεάν παροχή υπηρεσιών, οπότε δεν απαιτείται η έκδοση Α.Π.Υ. με την ένδειξη «Δωρεάν».
β)    Αντίθετα στις περιπτώσεις που οι γιατροί εισπράττουν το δικαίωμα συμμετοχής επιλεκτικά από κάποιους ασθενείς, ενώ από άλλους δεν εισπράττουν αυτό (θέμα πραγματικό) εκδίδονται Α.Π.Υ. για όλες τις περιπτώσεις δηλ. Α.Π.Υ. με το ποσό συμμετοχής στην πρώτη περίπτωση και Α.Π.Υ. με την ένδειξη «Δωρεάν» στη δεύτερη περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο