Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2006 ]

1078297/619/0015/4.12.2006 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση φαρμάκων σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, μέσω νοσοκομείων ή κλινικών.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση φαρμάκων σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, μέσω νοσοκομείων ή κλινικών. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1078297/619/0015/4.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1078297/619/0015/4.12.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση φαρμάκων σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, μέσω νοσοκομείων ή κλινικών.

Με την από 5/9/2006 αίτησή σας και με όσα προφορικά διευκρινίσατε θέτετε υπόψη μας ότι ,φαρμακείο πουλάει φάρμακα σε ιδιωτική κλινική εκδίδοντας τιμολόγιο πώλησης –δελτίο αποστολής .Η κλινική στη συνέχεια διαθέτει αυτά σε ασθενείς της, ένα μέρων των οποίων κάνει χρήση των εν λόγω φαρμάκων κατόπιν συνταγής ασφαλιστικού ταμείου, επειδή όμως δεν έχει το δικαίωμα η κλινική να καταθέσει τις συνταγές, που αντιστοιχούν σε  μέρος των πωληθέντων φαρμάκων, προκειμένου να εισπράξει το αντίτιμο αυτών από τα ασφαλιστικά ταμεία, επιστρέφει τις συνταγές στο φαρμακείο από το οποίο προμηθεύτηκε τα εν λόγω φάρμακα και το φαρμακείο εκδίδει προς την κλινική πιστωτικό τιμολόγιο.    
 Στη συνέχεια ρωτάτε: α) εάν το φαρμακείο όταν θα καταθέσει τις συνταγές, προκειμένου να εισπράξει το αντίτιμο των φαρμάκων από κάθε ασφαλιστικό ταμείο, θα εκδώσει τιμολόγιο πώλησης αθεώρητο επισυνάπτοντας σε αυτό τις σχετικές συνταγές και β) ποίο το εκδιδόμενο παραστατικό, με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., για την επιστροφή των συνταγών από την κλινική στο εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο και ποιος ο εκδότης αυτού.        Σε σχέση με τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:    Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) δεν παρέχεται δυνατότητα τιμολόγησης των φαρμάκων από την επιχείρηση διάθεσης αυτών (φαρμακείο) προς τις κλινικές, με τον τρόπο που περιγράφετε στην αίτησή σας.             
Για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία διάθεσης φαρμάκων, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω  κλινικών ή νοσοκομείων, ισχύουν τα οριζόμενα στις 1027119/311/0015/ΠΟΛ.1107/17-5-1991 και 1108214/790/0015/ ΠΟΛ.1255/14-12-1999 εγκυκλίους μας, καθώς και το 1130534/1088/21-11-1994 έγγραφό μας προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, αντίγραφα των οποίων σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο