Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2006 ]

1090968/733/0015/6.11.2006 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις φαρμάκων.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις φαρμάκων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1090968/733/0015/6.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090968/733/0015/6.11.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις φαρμάκων.

    Με το ανωτέρω σχετικό, μας γνωρίζετε ότι η μορφή της επιχείρησής σας είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, και εφοδιάζετε τα μέλη σας – φαρμακεία με φάρμακα μέχρι και πέντε φορές ημερησίως και ζητάτε να πληροφορηθείτε εάν έχετε τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. να εκδίδετε: α) δελτίο αποστολής με αξία και ΦΠΑ για κάθε παράδοση και β) τιμολόγιο (συγκεντρωτικό) μέχρι την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά αναγράφοντας όλα τα εκδοθέντα Δ.Α., το σύνολο της αξίας και το σύνολο του Φ.Π.Α. Τέλος και δεδομένου ότι τα εκδοθέντα δελτία αποστολής θα επισυνάπτονται στο τιμολόγιο πώλησης, ρωτάτε να πληροφορηθείτε, εάν η κατάσταση που τηρείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καλύπτεται από τα επισυναπτόμενα στο τιμολόγιο δελτία, αποστολής.

    Για τα ερωτήματά σας αυτά σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.1.α του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, Α.Λ.Π., Α.Π.Υ.).
2.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή – πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατΆ ιδίαν διατάξεις.
3.    Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 3/1992 (παρ. 12.3) παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2, περιπτ. στΆ να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την έκδοση δελτίων αποστολής, για τις επιμέρους παραδόσεις στις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.
4.    Ενόψει των ανωτέρω ο τρόπος έκδοσης του τιμολογίου των επαναλαμβανομένων πωλήσεων που περιγράφεται στη σχετική αίτησή σας δεν είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια δεν παρέχεται δυνατότητα έκδοσης του εν λόγω τιμολογίου σύμφωνα με αυτόν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο