Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-1995 ]

ΠΟΛ.1197/12.7.1995 Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό

(Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουλίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1082760/1916/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.& ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1197

ΘΕΜΑ: “Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό”

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955 (ήδη περίπτωση γ' άρθρου 17 Ν.2238/1994) μεταξύ των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής δαπάνης του φορολογουμένου (τεκμήριο δαπανών) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται και τα
χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών.

2. Εξάλλου, με την 1089583/2131/Α0012/9.10.1991 ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών έχει γίνει δεκτό ότι κατά την αγορά ακινήτων, προς αποφυγή αντιδικών και αμφισβητήσεων μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ., ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης θα λαμβάνεται η αντικειμενική αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 ή η προσωρινή αξία αυτών που προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, εφόσον βέβαια οι αξίες αυτές είναι μεγαλύτερες της αξίας που αναγράφεται στο οικείο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου.

3. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που γίνεται με αναγκαστικό πλειστηριασμό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει τηρηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τη διενέργεια αναγκαστικού πλειστηριασμού (π.χ.
προβλεπόμενη διαδικασία γνωστο οίησης του πλειστηριασμού, τήρηση προθεσμιών κ.τ.λ.) ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης θα λαμβάνεται το ποσό που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής για την απόκτηση του ακινήτου.

4. Συνεπώς, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό, για τον προσδιορισμό της ανωτέρω δαπάνης θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό του εκπλειστηριάσματος και κάθε άλλο ποσό (π.χ. φόρο μεταβίβασης κ.τ.λ.) που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής για την απόκτηση του ακινήτου, εκτός βέβαια εάν από κάποιο άλλο στοιχείο, προκύψει εικονικότητα του πλειστηριασμού ή συμφωνία για καταβολή ενός επί πλέον ποσού (π.χ. στους ιδιοκτήτες του ακινήτου ή σε άλλα πρόσωπα προκειμένου να μη λάβουν μέρος στον πλειστηριασμό κ.τ.λ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο