Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2006 ]

1085967/690/0015/30.10.2006 Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για απόκτηση εταιρικής μερίδας σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

(Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για απόκτηση εταιρικής μερίδας σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1085967/690/0015/30.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1085967/690/0015/30.10.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη φορολογικού στοιχείου για απόκτηση εταιρικής μερίδας σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Απαντώντας στην από 29.9.2006 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε τι φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσοδο νέων μελών σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία καταβάλλοντας τίμημα και αποκτώντας εταιρικό μερίδιο σε αυτήν  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία είναι μορφή αστικής εταιρίας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε εταιρικές μερίδες τις οποίες αναλαμβάνουν οι εταίροι αυτής, είτε κατά τη σύσταση είτε σε μεταγενέστερο στάδιο με αύξηση του κεφαλαίου της. Τα ποσά που καταβάλλονται από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρίας για την ανάληψη της εταιρικής μερίδας δεν αποτελούν εισόδημα, ούτε ανόργανα έσοδα αυτής, αλλά κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό άλλωστε, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δΆ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 186/992 (Κ.Β.Σ.) καταχωρούνται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων, εφόσον τηρούνται βιβλία β΄ κατηγορίας, ή στο λογαριασμό εταιρικό κεφάλαιο (40.06) σύμφωνα με το γενικό λογιστικό σχέδιο, εφόσον τηρούνται βιβλία γ΄ κατηγορίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καταβολή της αξίας της εταιρικής μερίδας στο ταμείο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάληψή της και να καταστεί κάποιος εταίρος είναι κεφαλαιουχικού χαρακτήρα πράξη, δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που παρακολουθούνται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και συνεπώς δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό στοιχείο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο