Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2006 ]

1068082/521/0015/20.9.2006 Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο, προερχόμενο από αναθεώρηση τιμών για έργο που είχε εκτελέσει πριν τη διακοπή των εργασιών.

(Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο, προερχόμενο από αναθεώρηση τιμών για έργο που είχε εκτελέσει πριν τη διακοπή των εργασιών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1068082/521/0015/20.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1068082/521/0015/20.9.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο, προερχόμενο από αναθεώρηση τιμών για έργο που είχε εκτελέσει πριν τη διακοπή των εργασιών.

    Απαντώντας στο 18334/19.7.2003 έγγραφό σας, σχετικά με το ποιο φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδοθεί και από ποιον για την είσπραξη από συνταξιούχο συμπληρωματικής αμοιβής από αναθεωρήσεις τιμών για έργο που είχε εκτελέσει πριν την διακοπή των εργασιών της ατομικής του επιχείρησης,  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2, του ιδίου ως άνω π.δ. (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λ.π.) εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση των αγαθών.
2.    Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Μητρώου του Υπουργείου μας με το αριθμ.2391/ΔΜ/14-9-2006 σημείωμά της, οι ατομικές επιχειρήσεις λειτουργούν με τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου ο οποίος και διατηρείται από το πρόσωπο αυτό (φυσικό) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του χωρίς καμία μεταβολή σε περίπτωση  διακοπής των εργασιών της ατομικής του επιχείρησης.
3.    Ενόψει των ανωτέρω, για την καταβολή στην συνταξιούχο πρώην εργολήπτη δημοσίων έργων, ποσών που προέκυψαν από αναθεώρηση τιμών ως συμπληρωματική αμοιβή για το έργο που είχε εκτελεστεί από αυτήν, και δεδομένου ότι η τελευταία έχει διακόψει το επάγγελμά της λόγω συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν είναι πλέον επιτηδευματίας κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο χρόνο είσπραξης της αμοιβής αυτής αλλά διατηρεί τον ίδιο Α.Φ.Μ. ως φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να εκδώσει φορολογικό στοιχείο για την είσπραξη της αμοιβής και κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. (παρ. 1 του παρόντος), που προβλέπουν την έκδοση τιμολογίου από το πρόσωπο που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) το οποίο και θα καταβάλλει τη σχετική αμοιβή (έγγραφό μας 1027910/173/0015/22-3-2005).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο