Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2006 ]

1067809/573/0015/6.9.2006 Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας ομόρρυθμης εταιρίας.

(Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας ομόρρυθμης εταιρίας. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1067809/573/0015/6.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1067809/573/0015/6.9.2006

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας ομόρρυθμης εταιρίας.

Απαντώντας στην από 19.7.2006 αίτησή σας σχετικά με τη μεταβίβαση εταιρικής μερίδας ενός ομόρρυθμου εταίρου σε άλλο ομόρρυθμο εταίρο ο οποίος συγκεντρώνει το σύνολο των εταιρικών μερίδων και συνεπώς ακολουθεί λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και τα ερωτήματα που θέτετε ως προς την εμφάνιση της ανωτέρω μεταβίβασης ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και την τυχόν έκδοση τιμολόγιου πώλησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου σε ομόρρυθμη εταιρία δεν προσδίδει σε αυτό την έννοια του επιτηδευματία. Επίσης, η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας αυτού, ανεξάρτητα από το ποσοστό επί του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρίας, δεν θεωρείται μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της. Εξάλλου, η πώληση της εταιρικής μερίδας ενός ομόρρυθμου εταίρου σε άλλον εταίρο δεν αποτελεί συναλλαγή της ίδιας της εταιρίας, αλλά συναλλαγή μεταξύ των εταίρων, η οποία μπορεί να έχει συνέπειες για την ύπαρξη της ίδιας της εταιρίας, υπό την έννοια ότι συγκέντρωση όλων των εταιρικών μερίδων στα χέρια ενός προσώπου (π.χ. φυσικού) οδηγεί σε υποχρεωτική λύση της προσωπικής εταιρίας (εφόσον για την ύπαρξη εταιρίας απαιτείται η συμμετοχή δύο τουλάχιστον προσώπων) και στη συνέχεια σε σύσταση ατομικής επιχείρησης.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η μεταβίβαση εταιρικής μερίδας φυσικού προσώπου σε άλλον εταίρο επίσης φυσικό πρόσωπο δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης, δεν είναι μεταξύ των πράξεων αυτών που παρακολουθούνται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και συνεπώς δεν εκδίδεται από τους συναλλασσόμενους κανένα φορολογικό στοιχείο. Τα ίδια ισχύον ανάλογα και όταν ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών την εταιρική μερίδα είναι επιτηδευματίας (π.χ. Α.Ε.) με τη διαφορά στην περίπτωση αυτή ότι η πράξη της μεταβίβασης ή της απόκτησης καταχωρείται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. του επιτηδευματία που μεταβιβάζει ή αποκτά την εταιρική μερίδα, εφόσον αυτά είναι τρίτης κατηγορίας.
2.    Το παρόν έγγραφο με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερόμενου κοινοποιείται στη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών για τις τυχόν δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο