Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2006 ]

1073832/580/0015/5.9.2006 Εκδιδόμενο στοιχείο για μεταφορά προσώπων.

(Εκδιδόμενο στοιχείο για μεταφορά προσώπων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1073832/580/0015/5.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1073832/580/0015/5.9.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο για μεταφορά προσώπων.

Απαντώντας στην από 8.8.2006 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι η Ένωσή σας εκμεταλλεύεται δώδεκα (12) σκάφη (λάντζες)- συμπλοιοκτησίες για τη μεταφορά επιβατών από τα κρουαζιερόπλοια προς το λιμάνι Αθηνιού και τον όρμο Φηρών και ρωτάτε εάν είναι δυνατόν να εκδίδεται ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την κάθε πλοιοκτήτρια εταιρία (εκμεταλλεύτρια του κρουαζιερόπλοιου) βάσει λίστας επιβατών που σας κοινοποιείται από το Λιμεναρχείο, χρεώνοντας κατά άτομο και ανεξάρτητα από τα δρομολόγια που τυχόν διενεργηθούν, δεδομένου ότι ορισμένα πρόσωπα μπορεί να μεταφερθούν περισσότερες φορές ή στο ίδιο δρομολόγιο μπορεί να μεταφέρονται επιβάτες διαφορετικών κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον από σύμβαση με την κάθε πλοιοκτήτρια εταιρία που εκμεταλλεύεται κρουαζιερόπλοιο, ή από άλλα στοιχεία, διαπιστώνεται ως θέμα πραγματικό, ότι η συμπλοιοκτησία λαμβάνει εντολή μεταφοράς ορισμένου αριθμού επιβατών από και προς το κρουαζιερόπλοιο και ότι η αμοιβή της υπολογίζεται βάσει του αριθμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που εμφανίζεται σε σχετική λίστα του Λιμεναρχείου η οποία κοινοποιείται στην Ένωση, ανεξάρτητα του πλήθους των μεταφορών και των μεταφερομένων και για όσο διάστημα το κρουαζιερόπλοιο παραμένει στο νησί, μπορείτε να εκδίδετε ένα τιμολόγιο για το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία πριν την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και το αργότερο μέχρι το χρόνο έναρξης της παροχής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο