Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2006 ]

1033983/272/0015/9.8.2006 Έκδοση φορολογικών στοιχείων.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1033983/272/0015/9.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1033983/272/0015/9.8.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων.

    Με την από 4.4.2006 αίτησή σας και με τις προφορικές διευκρινίσεις που μας δώσατε, θέτετε υπόψη μας ότι εταιρεία (A…….. Α.Ε.) που δραστηριοποιείται στις εκτιμήσεις ακινήτων (οικοπέδων και κατοικιών) που της αναθέτουν οι τράπεζες, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό πελατών-δανειοληπτών τους, και εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) προς τις τράπεζες. Στη συνέχεια οι τράπεζες, για δικούς τους οργανωτικούς λόγους ζητούν από την εν λόγω εταιρεία να προχωρήσει στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων εκ των οποίων το ένα θα λειτουργεί για να εισπράξει η τράπεζα την προμήθειά της για τις εκτιμήσεις των ακινήτων, το δε άλλο θα αντικαθίσταται από την εταιρεία (A………. A.E.) με Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών προς ιδιώτες (πελάτες- δανειολήπτες των τραπεζών).
    Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν ο ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων  είναι σύννομος.

    Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων  1, 9, 10 και 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 185/92), όπως ισχύει, προκύπτει ότι για την παροχή υπηρεσίας από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο στο οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η αμοιβή.
    2. Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 12.11.2.) το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο, β) για διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών.
    3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επΆ ονόματι των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται, τυχόν δε αναγραφή επί αυτών διαφορετικού προσώπου έχει σαν αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό των στοιχείων ως εικονικών (άρθρο 19 ν.2523/1997)
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα αντισυμβαλλόμενων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία και κατά συνέπεια ενδεχόμενη αποδοχή του περιγραφόμενου στη σχετική αίτησή σας τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για τις συναλλαγές που μνημονεύονται σε αυτή, θα είχε ως αποτέλεσμα, πέραν του χαρακτηρισμού των φορολογικών στοιχείων ως εικονικών, τη μη πραγματική εμφάνιση των συναλλαγών και επομένως της φορολογίας γενικότερα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο