Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-1995 ]

ΠΟΛ.1196/14.7.1995 Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

(Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 14 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1084351/6733-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1196

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

1084351/6733-24/0016/

Σε συνέχεια της αριθ. 1078355/620024/0016/30.6.1995 () εγκυκλίου μας με την οποία σας γνωρίσαμε το τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των απαιτήσεων που περιέρχονται στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2198/1994 και του άρθρου 32 του ν.2224/1994 σας πληροφορούμε ότι ο σχετικός
νόμος δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου 1995 με αριθμό 2322 στο ΦΕΚ 143 Α'.

Επομένως η πρώτη από τις εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις των ήδη βεβαιωμένων απαιτήσεων του Δημοσίου από δάνεια που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις ν.1641/1986 που περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2224/1994, πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα Αυγούστου 1995. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα χορηγείται και η προβλεπόμενη έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Για τις οφειλές της παραπάνω κατηγορίας που θα βεβαιωθούν από 1.8.1995 και μετά καθώς και για τις οφειλές των απαιτήσεων του Δημοσίου από δάνεια που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1138/1972 που περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2198/1994, οι τίτλοι είσπραξης των οποίων δεν σας έχουν ακόμη αποσταλεί από την ΕΚΤΕ, η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Αυτονόητο είναι ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα χορηγείται και η προβλεπόμενη έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ποσού που εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του ποσού που θα βεβαιωθεί (υπέρ του Δημοσίου και υπέρ ΕΚΤΕ).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο