Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2006 ]

1035204/286/0015/31.5.2006 Έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή και διάθεσή του μέσω τρίτου.

(Έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή και διάθεσή του μέσω τρίτου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1035204/286/0015/31.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1035204/286/0015/31.5.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή και διάθεσή του μέσω τρίτου.

    Στην από 3 Απριλίου 2006 αίτησή σας αναφέρετε ότι θα παρέχετε  έναντι ετήσιας συνδρομής το δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε ένα εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό με φορολογικές ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις. Ειδικότερα, προκειμένου να έχει ο χρήστης πρόσβαση στη ύλη του περιοδικού, θα του αποστέλλετε ένα cd με λογισμικό, βάσει του οποίου θα μπορεί να αναγνώσει τις σελίδες του περιοδικού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και κωδικούς χρήσης χρονικής διάρκειας ίσης με τη συνδρομή του. Ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε: α) εάν η εν λόγω συνδρομή θεωρείται αγαθό ή υπηρεσία, β) τι παραστατικό θα εκδοθεί για τη συνδρομή και γ) εάν μπορεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ για έκδοση δηλαδή μηνιαίας εκκαθάρισης για τις πωλήσεις που έχουν γίνει, επειδή ο εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού είναι τρίτη εταιρία και εσείς μεταπωλητές.

    Απαντώντας στα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

1. Όπως έχει διευκρινιστεί με το έγγραφό μας 1062062/554/28.9.2000, η έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, για το οποίο  οι τρίτοι αντισυμβαλλόμενοι κατόπιν συνδρομής αποκτούν το δικαίωμα χρήσης με χορήγηση κωδικού πρόσβασης, των αποθηκευμένων αρχείων στο διαδίκτυο (μορφή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης), αποτελεί παροχή υπηρεσίας.
    2. Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο και σύμφωνα με την παράγραφο 14 στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, ενώ σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων.
    3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. επί επαναλαμβανόμενων παροχών υπηρεσιών προς τον ίδιο επιτηδευματία εντός του ίδιου μήνα, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενός τιμολογίου εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του μήνα που αφορά, τηρώντας τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη.
    4. Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 προκύπτει ότι επί παροχής υπηρεσιών προς μη επιτηδευματία (ιδιώτη) εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών από φορολογική ταμειακή μηχανή ή με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος).
    5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον η αποστολή του περιοδικού μέσω διαδικτύου αποτελεί παροχή υπηρεσίας και η επιχείρησή σας μεταπωλεί το περιοδικό αυτό έναντι προαπαιτούμενης συνδρομής – αμοιβής προκειμένου να παράσχει τη σχετική υπηρεσία (όπως μας διευκρινίσατε τηλεφωνικά), πρέπει να εκδίδεται προς τους αγοραστές- παραλήπτες του περιοδικού τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εάν είναι επιτηδευματίες, ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών εάν είναι ιδιώτες, κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης σας αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών σας και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Τέλος, η εκδοτική εταιρία του ηλεκτρονικού περιοδικού (παροχή υπηρεσίας) για τις επαναλαμβανόμενες προς την εταιρία σας πωλήσεις αυτού για την παραπέρα πώληση του κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα μπορεί να εκδίδει τιμολόγιο του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο