Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2006 ]

1024664/196/0015/10.4.2006 Εκδιδόμενο στοιχείο για χονδρική πώληση τύπου (εφημερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα εφημερίδων.

(Εκδιδόμενο στοιχείο για χονδρική πώληση τύπου (εφημερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα εφημερίδων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1024664/196/0015/10.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1024664/196/0015/10.4.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο για χονδρική πώληση τύπου (εφημερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα εφημερίδων.

    Απαντώντας στην από 7.3.2006 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, η οποία δραστηριοποιείται  στο χώρο της μέτρησης τεκμαρτής δαφημιστικής δαπάνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγοράζει καθημερινά από υποπράκτορα εφημερίδων όλο τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (περιοδικά και εφημερίδες) τον οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται και ρωτάτε τι στοιχείο πρέπει να εκδίδεται για αυτή τη συναλλαγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/92 (ΚΒΣ) ορίζεται ότι για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο.
    2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης βΆ της παρ. 2 της ΑΥΟ 1115278/842/0015ΑΆ ΠΟΛ 1292/8.9.93 «για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται από υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστήματα ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικής πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι αμοιβής, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 186/92 (ΚΒΣ) από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κλπ.), μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 31.1. του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ».
    3. Έχοντας υπόψη ότι η αγορά των εφημερίδων και περιοδικών εν προκειμένω δεν γίνεται με σκοπό την μεταπώλησή τους από την επιχείρησή σας για λογαριασμό του υποπράκτορα, αλλά για ίδια χρήση (επεξεργασία), δηλαδή η επιχείρησή σας είναι ο τελικός αγοραστής/ καταναλωτής των εντύπων αυτών, δεν έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος εγγράφου και κατά συνέπεια το προσήκον εκδιδόμενο στοιχείο από τον πωλητή των εφημερίδων είναι το τιμολόγιο πώλησης του άρθρου 12 του ΚΒΣ. Σημειώνεται ότι για τη συναλλαγή αυτή εκδίδεται και δελτίο αποστολής (ή συνενωμένο τιμολόγιο- δελτίο αποστολής), καθώς δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες περιπτώσεις της εγκυκλίου ΠΟΛ 54/1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο