Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2006 ]

1113062/866/0015/16.2.2006 Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, μέρους εξόδων προώθησης αγαθών.

(Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, μέρους εξόδων προώθησης αγαθών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1113062/866/0015/16.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1113062/866/0015/16.2.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, μέρους εξόδων προώθησης αγαθών.

    Με την από 23-11-2005 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας εισάγει εμπορεύματα από ξένο οίκο (Ισπανία) και τα προωθεί στην ελληνική αγορά και θέλει να χρεώσει στον ξένο οίκο ένα ποσό ως συμμετοχή του στα έξοδα προώθησης των εμπορευμάτων και περαιτέρω ερωτάτε, εάν για τη χρέωση των ως άνω εξόδων στον ξένο οίκο εκδίδεται τιμολόγιο ανόργανων εσόδων ή άλλο στοιχείο και σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο ανόργανων εσόδων, εάν υποχρεούστε να θεωρήσετε ιδιαίτερη σειρά ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στέλεχος των ήδη χρησιμοποιούμενων από την εταιρεία σας αθεώρητων τιμολογίων πώλησης.

    Επί των ανωτέρω ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύει, επί πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, είτε στο εσωτερικό είτε στο (προς το) εξωτερικό εκδίδεται τιμολόγιο.
2.    Με την υπ΄ αρ. Σ.τ.Ε. 44/1983 απόφαση έχει κριθεί ότι η είσπραξη ποσού συμμετοχής τρίτης επιχείρησης στα έξοδα άλλης επιχείρησης αποτελεί έσοδο και όχι μειωτικό δαπάνης.
3.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι προκειμένου να μετακυλήσετε στον οίκο του εξωτερικού μέρος των εξόδων προώθησης των αγαθών του που εισάγετε, θα εκδώσετε θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η εταιρεία σας υπάγεται στις περί αθεώρητων διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 το ως άνω τιμολόγιο εκδίδεται αθεώρητο και στην περίπτωση που εκδίδεται μηχανογραφικά θα πρέπει να σημαίνεται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο