Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2006 ]

1093988/663/0015/3.2.2006 Σχετικά με τιμολόγηση αγαθών.

(Σχετικά με τιμολόγηση αγαθών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1093988/663/0015/3.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093988/663/0015/3.2.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τιμολόγηση αγαθών.

    Απαντώντας στην από 6-10-2005 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε: α) εάν σε περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων με Δ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό την παρακαταθήκη, είναι δυνατόν να ακολουθήσει αργότερα σε απροσδιόριστο χρόνο, η έκδοση τιμολογίου για την πώληση των προαναφερομένων εμπορευμάτων, β) εάν για την συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει υποχρέωση δήλωσης αποθηκευτικού χώρου και γ) πώς επηρεάζεται η διαδικασία αποτίμησης και απογραφής των εμπορευμάτων αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Η έννοια της παρακαταθήκης δεν ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), αλλά αντιμετωπίζεται ως συνώνυμη της φύλαξης. Η παρακαταθήκη ως έννοια ορίζεται από τον Α.Κ. και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 822 αυτού είναι σύμβαση με την οποία ο ένας από τους αντισυμβαλλόμενους (θεματοφύλακας) παραλαμβάνει από τον άλλο (παρακαταθέτη) προς φύλαξη κινητό πράγμα, με την υποχρέωση απόδοσής του όταν αυτό ζητηθεί. Επομένως εφόσον στα ΔΑ αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης η ένδειξη ΄΄Παρακαταθήκη΄΄ νοείται η αποστολή  για φύλαξη και όχι η αποστολή με σκοπό την πώληση στο χρόνο που θα βρεθεί αγοραστής και κατά συνέπεια με βάση το προαναφερθέν Δ.Α., δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσει τιμολόγηση. Σημειώνουμε ότι, το τιμολόγιο για την πώληση αγαθών  σε Ν.Π.Δ.Δ., μπορεί να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών.
2.    Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι ο επιτηδευματίας που αποστέλλει εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις τρίτου με σκοπό την παρακαταθήκη δεν αποκτά εγκατάσταση (αποθήκη) στις εγκαταστάσεις του τρίτου και συνεπώς σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει υποχρέωση δήλωσης αποθηκευτικού χώρου.
3.    Τέλος, όσον αφορά την απογραφή και αποτίμηση των εμπορευμάτων σας που βρίσκονται σε τρίτους κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. αυτά καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών ή στις καταστάσεις ανά τρίτο, χωρίς να απαιτείται καταχώρησή τους και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο