Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2006 ]

107355/493/0015/2.1.2006 Έκδοση στοιχείων από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ) για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών στα μέλη της

(Έκδοση στοιχείων από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ) για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών στα μέλη της)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  107355/493/0015/2.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

107355/493/0015/2.1.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ) για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών στα μέλη της.

    Απαντώντας στην από 18/7/2005 αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992): «κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό κατά περίπτωση».
2.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, εκδίδεται τιμολόγιο.
3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση (Σχετ. έγγ.1016749/210/4-3-2003) οι εταιρείες, οι ενώσεις και οι συνεταιρισμοί Ραδιοταξί όταν παρέχουν βέβαιες υπηρεσίες αποκλειστικά στα μέλη τους έναντι μηνιαίας ή ετήσιας εισφοράς δεν εμπίπτουν  στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου συνδρομητών.
4.    Ενόψει των προαναφερομένων και δεδομένου ότι, οι συνδρομές των μελών εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, της αστικής  μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΡΑΔΙΟ – ΤΑΧΙ, καταβάλλονται έναντι αντιπαροχής που συνίσταται στην οργάνωση του δικτύου μεταφοράς των πελατών τους δηλαδή στην ανεύρεση, στην κατανομή και στην εξυπηρέτησή τους κ.λ.π., εκδίδεται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς τα μέλη της, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο