Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2006 ]

1094635/767/0015/22.12.2006 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για επικόλληση ετικετών (ευχετηρίων κ.λπ.) σε φιάλες που περιέχουν ποτά.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για επικόλληση ετικετών (ευχετηρίων κ.λπ.) σε φιάλες που περιέχουν ποτά.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1094635/767/0015/22.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1094635/767/0015/22.12.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για επικόλληση ετικετών (ευχετηρίων κ.λπ.) σε φιάλες που περιέχουν ποτά.

    Με την από 26-10-2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, η εταιρία σας, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ποτών, θα συνάψει σύμβαση με εταιρία παροχής υπηρεσιών «προώθησης» (που αναφέρεται εν προκειμένω ως «Συνεργάτης»), η οποία, μεταξύ άλλων, κατασκευάζει ειδικές ετικέτες (ευχετήριες κ.λπ.), τις οποίες ετοιμάζει κατά παραγγελία και επικολλά στις φιάλες των ποτών. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης, η εταιρία σας θα αποστέλλει στη δεύτερη εταιρία ποσότητα φιαλών συγκεκριμένου ποτού, στις οποίες η τελευταία θα επικολλά τις εν λόγω ετικέτες και εν συνεχεία θα αποστέλλει τις φιάλες αυτές, κατά παραγγελία, σε κάβες-πελάτες της εταιρίας σας. Για την αμοιβή, που αφορά τις υπόψη παρεχόμενες υπηρεσίες (επικόλληση ετικετών σε φιάλες ποτών) προς την εταιρία σας, η παρέχουσα θα εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.).Τέλος θέτετε το ερώτημα ποια παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τη διακίνηση των ποτών από την εταιρία «Συνεργάτη» σας προς την εκάστοτε κάβα (πελάτης σας), καθώς και ποιος ο αναγραφόμενος σκοπός διακίνησης επί των εκδιδομένων ως άνω παραστατικών.

    Σε σχέση με τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό. Επίσης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται μεταξύ άλλων υποχρεωτικά, σύμφωνα με την περ.ε της παρ.4 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, ο  σκοπός της διακίνησης όπως λ.χ. για πώληση, για επεξεργασία, για πώληση για λογαριασμό του ..... (αποστολέα) κ.λπ.
    2. Περαιτέρω, η εγκ.384/17 ΠΟΛ.31/30-1-87, που αναφέρεται σε αποστολή αγαθών σε τρίτο λόγω πώλησης, κατ\' εντολή και για λογαριασμό του αγοραστή εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται και για διακίνηση αγαθών σε τρίτο κατ\' εντολή του πελάτη, για οποιοδήποτε σκοπό και όχι μόνο λόγω πώλησης (εγκ.3/1992,παρ.11.9.4).
    3. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες διατάξεις, στο στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής), που θα εκδώσει η εταιρία που θα επικολλήσει τις ετικέτες στις φιάλες των ποτών, προκειμένου εν συνεχεία να αποσταλούν στους φυσικούς παραλήπτες (πελάτες σας - κάβες) κατ\' εντολή σας, εκτός των άλλων δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του τελικού πραγματικού-φυσικού παραλήπτη των αγαθών. Επίσης στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του, θα γίνεται μνεία ότι, η αποστολή διενεργείται κατ\' εντολή και για λογαριασμό του εντολέα-κύριου των αγαθών (εταιρία σας) και θα αναγράφονται  τα πλήρη στοιχεία αυτού. Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδέψει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό παραλήπτη αυτών. Στον εντολέα (εταιρία σας) θα σταλεί για ενημέρωσή του, αλλά και για εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών, είτε ένα αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που εκδόθηκε επί πλέον των προβλεπομένων, με την ένδειξη προορισμού «για τον εντολέα» είτε ένα φωτοαντίγραφο του δελτίου από το στέλεχος, όπως έγινε δεκτό με την εγκύκλιο 3/1992. Στην περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται μηχανογραφικά εκτυπώνεται ιδιαίτερο αντίτυπο με την ένδειξη «για τον εντολέα», σημαινόμενο από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο