Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2006 ]

1102494/860/0015/4.12.2006 Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση πλυστικών μηχανημάτων από επιχειρήσεις καθαρισμού κτιρίων.

(Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση πλυστικών μηχανημάτων από επιχειρήσεις καθαρισμού κτιρίων. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1102494/860/0015/4.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102494/860/0015/4.12.2006


ΘΕΜΑ: Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση πλυστικών μηχανημάτων από επιχειρήσεις  καθαρισμού κτιρίων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας,  με την οποία ερωτάτε εάν έχετε υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τα πλυστικά μηχανήματα που χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό κτιρίων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :       

 1.    Με την παρ. 11.9.5, περ. ε΅, της 1118148/936/3/0015/ 24.11.1992 βασικής ερμηνευτικής εγκυκλίου του π.δ. 186/1992 (ΚΒΣ) διευκρινίστηκε ότι   μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητα από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
2.    ΚατΆ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (έγγραφα 1099297/712/12,9,1996, 1033935/213/30.4.1997, 1054826/371/15.6.1999, 114473/1381/30.1.2004 και 1088004/745/ 17.12.2004) να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων ήχου, σκηνικών, κ.λ.π. εφόσον αυτά είναι αποδεδειγμένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους και διακινούνται με Ι.Χ. μεταφορικά μέσα.
3.    Ενόψει των ανωτέρω  δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης Δ.Α.,  για τις διακινήσεις των πλυστικών μηχανημάτων, που μνημονεύετε στη σχετική αίτηση σας τα οποία απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού σας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:α)τα εργαλεία και τα μηχανήματα αυτά να είναι στην κυριότητά σας ή στην αποκλειστική χρήση σας και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.    Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, όπου απαιτείται η έκδοση Δ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1.του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο