Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2006 ]

1076573/600/0015/20.10.2006 Υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ., προς ενοικίαση από επιχείρηση videoclub, στα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών.

(Υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ., προς ενοικίαση από επιχείρηση videoclub, στα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1076573/600/0015/20.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1076573/600/0015/20.10.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ., προς ενοικίαση από επιχείρηση videoclub, στα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών.

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, η επιχείρησή σας έχει αντικείμενο εργασιών την ενοικίαση d.v.d., pIaystation, βιντεοκασετών κ.λπ., (videoclub), και προτίθεσθε να αποστέλλετε τα ως άνω ενοικιαζόμενα είδη στα σπίτια των ενοικιαστών -ιδιωτών.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε εάν κατά την αποστολή των d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ. ειδών, απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
Επί πλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφεται και ο σκοπός της διακίνησης.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., το δελτίο αποστολής συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
3. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση στ\' της παραγράφου 11.9.5. της αριθμ. 3/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση φαγητών στα σπίτια των καταναλωτών (ιδιωτών). Λόγω της ιδιομορφίας των διακινήσεων αυτών, μπορεί να συνοδεύονται τα φαγητά αυτά μόνο με την απόδειξη λιανικής πώλησης της φορολογικής ταμειακής μηχανής και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αναγράφονται σ\' αυτήν τα είδη τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες.
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περίπτωσή σας δεν εμπίπτει στις απαλλαγές από την έκδοση δελτίων αποστολής, που έχουν παρασχεθεί με ειδικές ρυθμίσεις, όπως η περίπτωση που αναφέρεται στη διακίνηση φαγητών στα σπίτια καταναλωτών - ιδιωτών την οποία επικαλείσθε στην αίτησή σας. Συνεπώς, για τη διακίνηση των d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ. ειδών, από το κατάστημά σας στα σπίτια των ενοικιαστών-¬ιδιωτών απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής.
Η υποχρέωση αυτή (έκδοσης δελτίου αποστολής) υφίσταται και κατά την επιστροφή των εκμισθούμενων ειδών, που προαναφέρονται, από τα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών στην επιχείρησή σας.
5. Περαιτέρω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες περιπτώσεις εκμίσθωσης αγαθών κυρίως σε ιδιώτες, μπορεί τα εκμισθούμενα αγαθά να συνοδεύονται κατά την επιστροφή τους με το ίδιο δελτίο αποστολής που παραδόθηκαν με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα δελτία αποστολής, για την περίπτωση αυτή πρέπει να έχουν ένα επί πλέον αντίτυπο με προορισμό «για τον πελάτη», στον οποίο και θα παραμένει, γιατί το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύει τα αγαθά και κατά την επιστροφή τους, το δε τρίτο θα παραμένει στο στέλεχος.
Στο πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής θα αναγράφεται κατά την επιστροφή και πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, η ημερομηνία και η ώρα επιστροφής καθώς και ο σκοπός της διακίνησής τους «εκμίσθωση και επιστροφή στις εγκαταστάσεις μας» (Σχετικά έγγραφά μας με αριθμ. 1108021/795/29.9.93, 1142099/1115/30.12.93 και 1079006/562/14.11.02).
Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι οι συναλλασσόμενοι με τα video club είναι ιδιώτες τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην αίτησή σας, τις δυσχέρειες, που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν, στις εν λόγω συναλλαγές κατ\' αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά μπορεί και τα εκμισθούμενα αγαθά (d.v.d., playstation, βιντεοκασέτες κ.λπ.) να συνοδεύονται, κατά την επιστροφή τους με το ίδιο δελτίο αποστολής που παραδόθηκαν στους ενοικιαστές - ιδιώτες, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, ως προς τον τρόπο έκδοσης αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο