Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2006 ]

1075372/588/0015/19.9.2006 Πώληση αγαθών και παραμονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη.

(Πώληση αγαθών και παραμονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1075372/588/0015/19.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1075372 /588/0015/19.9.2006

ΘΕΜΑ: Πώληση αγαθών και παραμονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,  σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Με την ερμηνευτική εγκύκλιο του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), 3/1992 (παρ. 12.2.2) διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση πώλησης αγαθών, όταν γίνεται παράδοση αυτών (τίθενται στη διάθεση του αγοραστή), χωρίς αυτά να απομακρύνονται από τις εγκαταστάσεις του πωλητή, στις οποίες παραμένουν για διαφύλαξη κ.λ.π., πρέπει να εκδίδεται κατά το χρόνο της παράδοσης τιμολόγιο – δελτίο αποστολής (όχι απλό τιμολόγιο), στο οποίο πρέπει να γίνεται σαφής μνεία ότι τα συγκεκριμένα αγαθά παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις του πωλητή, όπου και παραμένουν για συγκεκριμένο λόγο.
    Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την αποστολή των αγαθών από τις εγκαταστάσεις του πωλητή, στον αγοραστή, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται και ο αριθμός του αρχικού παραστατικού, που εκδόθηκε κατά την παράδοση.
    Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που ορισμένοι πελάτες της επιχείρησής σας, αγοράζουν εμπορεύματα και επιθυμούν αυτά να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις σας για φύλαξη, λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου. Στο αρχικά εκδοθέν τιμολόγιο – δελτίο αποστολής πρέπει να αναγράφετε ότι τα πωληθέντα αγαθά παραμένουν για φύλαξη στις εγκαταστάσεις σας. Στη συνέχεια και κάθε φορά που αποστέλλετε αγαθά στους πελάτες σας ή σε τρίτους κατΆ εντολή αυτών, πρέπει να εκδίδετε δελτίο αποστολής, στο οποίο εκτός των άλλων θα πρέπει να αναγράφετε τα στοιχεία του τιμολογίου – δελτίου αποστολής καθώς και το ότι τα εμπορεύματα αυτά αποστέλλονται από φύλαξη. Τα εμπορεύματα αυτά θεωρούνται για την επιχείρησή σας «εμπορεύματα τρίτων» για δε τους πελάτες σας «εμπορεύματα σε τρίτους» και παρακολουθούνται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται.
    Τέλος σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω σχέση ως εξαρτώμενη απόλυτα από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, κρίνεται τελικά από το φορολογικό έλεγχο ως προς την ύπαρξη ή μη τυχόν άλλων υποχρεώσεων (π.χ. τήρηση ή μη του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης σε περίπτωση φύλαξης των αγαθών με αμοιβή κ.λ.π.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο