Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-1995 ]

ΠΟΛ.1193/28.6.1995 Κοινοποίηση της αριθ. 306/95 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Κοινοποίηση της αριθ. 306/95 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1055160/183/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1193

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. 306/95 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.


1055160/183/Β0013/

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 306/14.4.95 γνωμοδότηση του Δ' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ πρώην συζύγων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1078/80 διότι μετά τη λύση του γάμου όπως άλλωστε (δεδομένου ότι) και κατά τη διάρκεια αυτού δεν υφίσταται συγγένεια μεταξύ των τέως συζύγων
ώστε να δικαιολογηθεί εξαίρεση από την απαλλαγή από το φ.μ.α.
Ανεξάρτητα όμως απ' αυτό, λόγω της λύσεως του γάμου δεν συντρέχει ο ως άνω λόγος εξαίρεσης από τη φορολογική αυτή απαλλαγή, ο οποίος προϋποθέτει σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων τέτοια, που να δικαιολογεί την υπόνοια του νόμου ότι η συγκεκριμένη σύμβαση πωλήσεως υποκρύπτει δωρεά.

Αρ. Γνωμ. 306/1995
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ πρώην συζύγων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1078/1980.
Στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1078/1980 ορίζεται ότι: Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου παρά φυσικού προσώπου, εγγάμου, (κατά τη νομολογία του ΣτΕ 4593, 4594/87 η απαλλαγή ισχύει και για τους αγάμους) απαλλάσσονται του φόρου μεταβιβάσεως, εφόσον ο αγοραστής ή η σύζυγος ή οιονδήποτε εκ των τέκνων αυτού των μη συμπληρωσάντων το 18ον έτος της ηλικίας τους ή το 25ον προκειμένου περί τέκνων σπουδαζόντων εις αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δεν κέκτηνται δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως επί ετέρας οικίας ή διαμερίσματος πληρούντος τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου, κειμένου εις πόλη πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων ή εις τουριστικές περιοχές.
Εξ' άλλου στην παράγραφο 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι: Οι διατάξεις του άρθρου τούτου δεν έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων μεταβιβάσεως ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
Σκοπός της τελευταίας ως άνω διάταξης είναι η αποφυγή καταστρατήγησης των περί φορολογίας δωρεών διατάξεων καθ' όσον μεταξύ συγγενών είναι ενδεχόμενο υπό την φαινομένη σύμβαση πωλήσεως να υποκρύπτεται τοιαύτη δωρεάς.
Οι σύζυγοι μεταξύ τους, πολύ δε περισσότερο μετά τη λύση του γάμου, δεν είναι συγγενείς. Γενικά κρατούσα είναι η άποψη ότι δεν είναι ούτε αγχιστείς. (Γεωργιάδης-Σταθόπουλος υπό άρθρο 1463 με εκεί παραπομπές σε νομολογία και συγγραφείς).
Συνεπώς μετά τη λύση του γάμου όπως άλλωστε και κατά τη διάρκεια αυτού, δεν υφίσταται συγγένεια μεταξύ των τέως συζύγων ώστε να δικαιολογηθεί εξαίρεση από την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης του ακινήτου. Ανεξάρτητα απ' αυτό, λόγω της λύσεως του γάμου δεν συντρέχει ο ως άνω λόγος εξαίρεσης από τη φορολογική
αυτή απαλλαγή, ο οποίος προϋποθέτει σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων τέτοια, που να δικαιολογεί την υπόνοια του νόμου ότι η συγκεκριμένη σύμβαση πωλήσεως υποκρύπτει δωρεά.
Εν όψει των ανωτέρω το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει τη γνώμη ότι η σύμβαση αγοράς ακινήτου, που συνάπτεται μεταξύ πρώην συζύγων, απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1078/1980.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο