Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2006 ]

1062373/486/0015/17.7.2006 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων (υγρών καυσίμων).

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων (υγρών καυσίμων).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1062373/486/0015/17.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1062373 /486/0015/17.7.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων (υγρών καυσίμων).

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι διατηρείτε πρατήριο υγρών καυσίμων. Κατά την παράδοση των καυσίμων από τις εταιρίες πετρελαιοειδών, όπως αναφέρετε, παρουσιάζεται έλλειμμα στην παραδοθείσα ποσότητα ήτοι παραδίδεται μικρότερη ποσότητα της αναγραφόμενης στο σχετικό Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο.
Στη συνέχεια ρωτάτε πως πρέπει να απεικονίζεται, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία η περίπτωση που προαναφέρεται.

    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1071320/532/0015/5.7.1996, 1088793/960/0015/14.11.2003 και 1066288/418/26.9.2005), στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται εμπορεύματα (υγρά καύσιμα στην προκειμένη περίπτωση) από προμηθευτές και διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείμματα, κρίνεται σκόπιμο, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και μετά την καταμέτρηση ή τη ζύγισή τους, να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (και επομένως και στα στοιχεία που συνενώνονται με στοιχεία διακίνησης) η ακριβής ποσότητα ή το ακριβές βάρος αυτών. Στη συνέχεια με βάση την πραγματικά παραδοθείσα ποσότητα και για την τακτοποίηση της ανακύπτουσας διαφοράς, πρέπει να εκδοθεί από τους προμηθευτές (εταιρίες πετρελαιοειδών) πιστωτικό τιμολόγιο, στο οποίο θα αναγράφεται η πραγματική αιτιολογία έκδοσής του.    
2.    Διευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται να εκδίδεται για την παραλαβή των εμπορευμάτων (καυσίμων) από τον παραλήπτη θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως ισχύει, με τη σημείωση ότι πρόκειται για παραλαβή αγαθών με διαφορετική ποσότητα από την αναγραφόμενη στα φορολογικά στοιχεία παράδοσής τους και παράλληλη μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσής τους. Το πρώτο αντίγραφο του δελτίου ποσοτικής παραλαβής παραδίδεται στον προμηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
3.    Τέλος, σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές ως αναγόμενες σε πραγματικά γεγονότα εξετάζονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργαναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο