Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2006 ]

1043417/345/0015/8.5.2006 Έκδοση ή μη δελτίου αποστολής για διακινήσεις παγίου εξοπλισμού, αναγκαίου για την εκτέλεση εργασιών τοπογράφου μηχανικού.

(Έκδοση ή μη δελτίου αποστολής για διακινήσεις παγίου εξοπλισμού, αναγκαίου για την εκτέλεση εργασιών τοπογράφου μηχανικού.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1043417/345/0015/8.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1043417 /345/0015/8.5.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη δελτίου αποστολής για διακινήσεις παγίου εξοπλισμού, αναγκαίου για την εκτέλεση εργασιών τοπογράφου μηχανικού.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησής σας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, μας γνωρίζετε ότι ασκείται το επάγγελμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού και για την εκτέλεση των εργασιών σας διακινείτε με το επαγγελματικό σας Ι.Χ. τον απαραίτητο εξοπλισμό (τρίποδα, γεωδαιτικό σταθμό, κάτοπτρα και άλλα συναφή όργανα, καθώς και σιδερένια πασσαλάκια, σφυριά, μετροταινίες και λοιπά εργαλεία, όπως αναφέρετε). Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι κυριότητάς σας και τα είδη αυτού δεν είναι εμπορεύσιμα.
Αναφορικά με το ερώτημά σας, που σχετίζεται με την έκδοση στοιχείου διακίνησης (δελτίο αποστολής), για τη μεταφορά του προαναφερόμενου εξοπλισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με την παρ. 11.9.5, περ. εΆ της 1118148/936/3/0015/24.11.1992 βασικής ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση (με Ι.Χ. αυτοκίνητα), από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
2.    ΚατΆ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (έγγραφα 1099297/712/12.9.1996, 1033935/213/30.4.1997, 1054826/371/15.6.1999, 114473/1381/30.1.2004 1088004/745/17.12.2004 και 1073510/492/12.9.2005) να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση εργαλείων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων ήχου, σκηνικών, διαφόρων σκευών που χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση catering κλπ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγμένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών των επιτηδευματιών που τα χρησιμοποιούν, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τα εργαλεία και τα μηχανήματα να είναι στην κυριότητά τους ή στην αποκλειστική χρήση τους και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεών τους.
    Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή  απαιτείται η έκδοση Δ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
3. Με βάση τα προαναφερθέντα, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής για τη διακίνηση του τοπογραφικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των εργασιών σας (τρίποδα, γεωδαιτικός σταθμός, κάτοπτρα και άλλα συναφή όργανα, καθώς επίσης και σιδερένια πασσαλάκια, σφυριά, μετροταινίες και λοιπά εργαλεία), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ότι είναι πάγιος εξοπλισμός κυριότητάς σας, β) ότι δεν πρόκειται για εμπορεύσιμα είδη και γ) ότι η διακίνηση γίνεται με το δικό σας ιδιωτικής χρήσης επαγγελματικό αυτοκίνητο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο