Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2006 ]

1035126/282/0015/17.4.2006 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων, για δειγματισμό και πιθανή πώληση.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων, για δειγματισμό και πιθανή πώληση.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1035126/282/0015/17.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1035126 /282/0015/17.4.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων, για δειγματισμό και πιθανή πώληση.

    Με την παραπάνω σχετική αίτηση γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας ότι, η επιχείρησή σας εδρεύει στην Αθήνα και έχει αντικείμενο εργασιών πώληση και επισκευή ωρολογίων. Κατά περιόδους, όπως αναφέρετε, επισκέπτεστε τους πελάτες σας (επιτηδευματίες) σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, με σκοπό το δειγματισμό και την πιθανή πώληση των εμπορευμάτων σας.
    Περαιτέρω ρωτάτε, ποια τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, στην περίπτωση που προαναφέρεται.
   
Σε σχέση με τα παραπάνω αναφερόμενα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 11γ΄ της Εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992, δελτίο αποστολής, μεταξύ άλλων, εκδίδεται από τον επιτηδευματία και σε κάθε άλλη περίπτωση που γίνεται διακίνηση αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό π.χ. διακίνηση αγαθών για δειγματισμό κ.λπ.
2.    Με βάση τα ανωτέρω, για τη συγκεκριμένη διακίνηση (από Αθήνα σε επαρχιακές πόλεις) πρέπει να εκδοθεί δελτίο αποστολής της επιχείρησης, επΆ ονόματι του υπαλλήλου που πραγματοποιεί τη διακίνηση, στο οποίο θα αναγράφεται εκτός των άλλων ο σκοπός της διακίνησης «δειγματισμός και πιθανή πώληση», καθώς και η γεωγραφική περιοχή (π.χ. Μακεδονία), που θα πραγματοποιηθεί ο δειγματισμός.
3.    Σε περίπτωση πώλησης των αγαθών κατά τη διάρκεια του δειγματισμού, προς πελάτη σας επιτηδευματία, εκδίδεται από τον υπάλληλο – πωλητή δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης επΆ ονόματι της πωλήτριας επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρεται το δελτίο αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν τα αγαθά και στο οποίο αναγράφετο ως σκοπός διακίνησης «δειγματισμός και πιθανή πώληση».
    Σημειώνεται ότι, μολονότι από τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1γ (τελευταίο εδάφιο), δεν επιτρέπεται η έκδοση Δ.Α. και στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου Δ.Α. με στοιχείο αξία, στην προκειμένη περίπτωση δικαιολογείται η περιγραφόμενη διαδικασία, εφόσον αποδεδειγμένα πρόκειται για δύο διακεκριμένες πράξεις , που για κάθε μία ξεχωριστά πρέπει να εκδοθεί Δ.Α., ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση δε λαμβάνει χώρα και διακίνηση αγαθών.
4.    Σε περίπτωση που ο πελάτης σας επιλέξει να αγοράσει ορισμένα από τα δειγματιζόμενα είδη, για τα είδη που θα επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, θα εκδοθεί από τον υπάλληλό σας «αντίστροφο» δελτίο αποστολής.
    Τέλος, εάν δεν επιτευχθεί πώληση, η επιστροφή των δειγμάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα πραγματοποιηθεί με το αρχικό δελτίο αποστολής του δειγματισμού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο