Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2006 ]

1027678/227/0015/31.3.2006 Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή, χωρίς αυτά να έρθουν στην Ελληνική Επικράτεια.

(Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή, χωρίς αυτά να έρθουν στην Ελληνική Επικράτεια.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1027678/227/0015/31.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1027678 /227/0015/31.3.2006

ΘΕΜΑ: Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή, χωρίς αυτά να έρθουν στην Ελληνική Επικράτεια.

    Με την από 23/2/2006 αίτησή σας και κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων που μας παρασχέθηκαν (…….), μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας αποτελεί εταιρία ενός ομίλου εταιριών που ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία χρωμάτων που προορίζονται για χρήση από εμπορικά πλοία και ότι συχνά διενεργούνται τριγωνικές πωλήσεις στις οποίες η δική σας επιχείρηση τιμολογεί ημεδαπούς πελάτες της για παραδόσεις αγαθών που διενεργούνται από αλλοδαπούς προμηθευτές της  (επίσης    εταιρίες του ομίλου σας) στα πλοία τους που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Οι παραπάνω προμηθευτές της επιχείρησής σας παραδίδουν και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα παράδοσης –διακίνησης με την παράδοση των αγαθών στο πλοίο, αποστέλλοντας στην επιχείρησή σας αντίτυπα αυτών με την υπογραφή του εκπροσώπου του πλοίου, προκειμένου να βεβαιωθεί η παραλαβή των αγαθών. Στη συνέχεια, η επιχείρηση σας προβαίνει στην τιμολόγηση των πελατών της, βασιζόμενοι στα αποσταλέντα αντίτυπα των εγγράφων παράδοσης- διακίνησης αγαθών. Κατόπιν των ανωτέρω ρωτάτε εάν τα αντίγραφα των ως άνω παραστατικών διακίνησης που σας αποστέλλουν οι προμηθευτές δύνανται να είναι με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής σάρωσης του ειδώλου (αντίγραφα μέσω scanner), καθώς και εάν υποχρεούστε να παραδίδετε τέτοια αντίγραφα στην έδρα των πελατών σας μαζί με τα τιμολόγιά σας.

    Απαντώντας στα ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 2.1.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών που ασκούν δραστηριότητα μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.
2.    Περαιτέρω, με την εγκύκλιο Σ384/17 ΠΟΛ.31/30.1.1987 η οποία εξακολουθεί να ισχύει (παρ.11.9.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992) ρυθμίστηκε η «τριγωνική πώληση», δηλαδή η αποστολή αγαθών σε τρίτο λόγω πώλησης κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του αγοραστή.
3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον οι παραδόσεις των αγαθών γίνονται από αλλοδαπούς προμηθευτές στα πλοία που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, δεν έχει εφαρμογή η ανωτέρω εγκύκλιος ως προς τις υποχρεώσεις των προμηθευτών σας που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Η εταιρία σας δύναται να τιμολογεί την πώληση των αγαθών μετά την παράδοσή τους, για ελεγκτικούς δε λόγους πρέπει να τίθενται υπόψη των ελεγκτικών οργάνων οποιαδήποτε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία της παράδοσης- παραλαβής των αγαθών. Συνεπώς, η μορφή και το μέσο που παραλαμβάνετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία- έγγραφα δεν ασκεί επίδραση από την άποψη της φορολογίας βιβλίων και στοιχείων. Για τον παραπάνω λόγο η επιχείρησή σας μπορεί να αποδέχεται αντίγραφα των παραπάνω υπογεγραμμένων αποδεικτικών της παράδοσης παραστατικών με τη μέθοδο της σάρωσης (scanner),  μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ή μη, ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μέσου κ.λ.π., και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τα διαβιβάζει περαιτέρω στην αγοράστρια πλοικτήτρια επιχείρηση, εφόσον της ζητηθεί από την τελευταία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο