Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2006 ]

1011348/83/0015/20.2.2006 Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής για διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων προς πώληση, από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής για διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων προς πώληση, από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1011348/83/0015/20.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1011348 /83/0015/20.2.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής για διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων  προς πώληση, από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

       Απαντώντας στην από 3-2-2006 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν έχουν το δικαίωμα μη έκδοσης Δ.Α. τα  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που απαλλάσσονται από τη φορολογία των γεωργοκτηνοτροφικών τους εισοδημάτων  (όπως αναφέρεται στην αίτηση), όταν διακινούν προς τις βιομηχανίες γάλατος, γάλα και άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα προς πώληση με δικά τους μεταφορικά μέσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου  2  του  π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.),  το Δημόσιο και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί, υποχρεούνται μόνο στην έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
2.    Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ίδιου ως άνω νομοθετήματος, τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους.
3.    Ενόψει των ανωτέρω, τα νομικά πρόσωπα μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να εκδίδουν Δ.Α. σε κάθε περίπτωση που διακινούν αγαθά με σκοπό την πώληση σε επιτηδευματίες, ανεξάρτητα εάν φορολογούνται ή όχι τα σχετικά εισοδήματα που αποκτούν από την πώληση των αγαθών αυτών, ή εάν υπάγεται ή όχι στο Φ.Π.Α. η παράδοσή τους,  δεδομένου ότι, το Δ.Α. σΆ αυτήν την περίπτωση είναι από τα στοιχεία που η υποχρέωση έκδοσής τους κατονομάζεται ρητά από τις διατάξεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παρ.1 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο