Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2006 ]

1120124/937/0015/8.3.2006 Διαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

(Διαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1120124/937/0015/8.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1120124 /937/0015/8.3.2006

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών – Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Με την από 20/12/2005 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας τα εξής:

    Η εταιρεία σας ασχολείται με τη περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια κ.τ.λ.), τα οποία τα προμηθεύεστε από ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Η παραλαβή των ανωτέρω υλικών γίνεται από οχήματα της εταιρείας σας, μέσα από ειδικά δοχεία τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που σας έχουν υποδείξει οι προμηθευτές σας.
    Με βάση τα ανωτέρω ερωτάτε εάν για τη διακίνηση και γενικά για τη διαδικασία συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών μπορείτε να εκδώσετε ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ανά δρομολόγιο, αντί για το δελτίο αποστολής που εκδίδετε για κάθε ξεχωριστό σημείο αποκομιδής ανά δρομολόγιο.
    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    Για τη διαδικασία συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών που αναφέρετε στη σχετική αίτησή σας και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, μπορείτε να εφαρμόζετε ανάλογα τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση με την εγκύκλιο Ε 8457/50/
ΠΟΛ.208/29.6.1987 και με τα έγγραφα Η 860/5/8.10.1987 και 1034252/278/0015/4.5.2004 (αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), για τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, παλιών χαρτιών – χαρτοκιβωτίων και χρησιμοποιημένων ελαίων αντίστοιχα, καθόσον η περίπτωσή σας παρουσιάζει όμοια χαρακτηριστικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες, εφαρμόζοντας βέβαια και τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την εγκύκλιο και τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο