Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2006 ]

1120579/942/0015/16.2.2006 Αποστολή εμπορευμάτων από αποθήκη και Τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

(Αποστολή εμπορευμάτων από αποθήκη και Τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1120579/942/0015/16.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1120579 /942/0015/16.2.2006

ΘΕΜΑ: Αποστολή εμπορευμάτων από αποθήκη – Τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

    Σε απάντηση της από 5-12-2005 αίτησής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
    Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) δεν προβλέπεται ρητά ο τόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, πλην όμως από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ως άνω Κώδικα προκύπτει ότι το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής ή του τιμολογίου – δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, την αποθήκη κ.λ.π. και για όλη τη διαδρομή τους και παραδίδεται μαζί με αυτά στον παραλήπτη.
    Κατά συνέπεια, στην αναφερόμενη στην σχετική αίτησή σας περίπτωση, δεν έχει σημασία ο τόπος εκτύπωσης των ΔΑ ή των Τ – ΔΑ , εάν δηλαδή αυτά εκτυπώνονται και σημαίνονται από Η/Υ που έχει εγκατασταθεί σε άλλο χώρο από εκείνο του καταστήματος ή της αποθήκης, αρκεί, σε κάθε περίπτωση, στα εκδιδόμενα ως άνω φορολογικά στοιχεία, να αναφέρεται ότι η φόρτωση (παράδοση) των αγαθών γίνεται από την αποθήκη (τόπος αποστολής) με πλήρη αναγραφή της διεύθυνσής της, και να αναγράφεται επίσης σ΄ αυτά η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης αποστολής τουλάχιστον στο πρωτότυπο, με τετραψήφιο αριθμό χειρόγραφα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο