Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2006 ]

1079599/626/0015/28.9.2006 Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μανικιούρ-πεντικιούρ.

(Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μανικιούρ-πεντικιούρ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1079599/626/0015/28/9/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1079599 /626/0015/28/9/2006

ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μανικιούρ-πεντικιούρ.

    Απαντώντας στην από 11-9-2006 αίτησή σας, αναφορικά με την ύπαρξη υποχρέωσης τήρησης ή μη πρόσθετου βιβλίου πελατών από επιτηδευματία που αποκλειστικά παρέχει υπηρεσίες περιποίησης νυχιών χεριών και ποδιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) και χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή για την έκδοση απόδειξης με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής τηρεί βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε μία επίσκεψη το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία επίσκεψής του και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τον αριθμό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συμφωνούμενο ποσό, τη χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.
    2.     Περαιτέρω με την παράγραφο 10.5.5 της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 1118148/936/0015/Εγκ. ΠΟΛ.3/24-11-1992, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι ως κέντρα αισθητικής θεωρούνται εκείνες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον καλλωπισμό και γενικά την περιποίηση του σώματος είτε με τη χρήση τεχνικών ή ιατρικών μέσων είτε όχι (πχ. κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, κέντρα εμφύτευσης μαλλιών κ.λπ.).
3.     Με βάση τα προαναφερόμενα ο επιτηδευματίας του οποίου το αντικείμενο εργασιών είναι η περιποίηση νυχιών χεριών και ποδιών, επειδή η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στην έννοια της περιποίησης του σώματος, υποχρεούται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου πελατών της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

4.      Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.  στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.

5.      Εξάλλου με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.1809/1988    οι τηρούντες  βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκδίδουν τις Α.Π.Υ. με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988.

6.      Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και 1083/2003,  οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 μεταξύ των οποίων και οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ-πεντικιούρ (παρ.3 του παρόντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988  για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των μηχανογραφικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται σΆαυτά, καθώς και της θεώρησης  μόνο των στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία  απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σΆ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

7.   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον για την  συγκεκριμένη δραστηριότητα ο επιτηδευματίας είναι υπόχρεος στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου πελατών για τις υπηρεσίες δηλαδή του μανικιούρ-πεντικιούρ, θα εκδίδει τις Α.Π.Υ. αθεώρητες χειρόγραφες ή αθεώρητες μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές που καταχωρούνται  σΆαυτό, θέτοντας επί αυτών εντύπως ή με σφραγίδα την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003»,  και καταχωρώντας τον αύξοντα αριθμό και την αξία αυτών στο εν λόγω πρόσθετο βιβλίο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους,  μη παρεχομένης της δυνατότητας  έκδοσής τους από απλή Φορολογική Ταμειακή Μηχανή του ν.1809/1988, λόγω αδυναμίας αποτύπωσης στην τελευταία περίπτωση, των στοιχείων που αναγράφονται στις Α.Π.Υ. βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων της παρ.4 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο