Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2006 ]

1010672/74/0015/3.3.2006 Σχετικά με συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση και Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.

(Σχετικά με συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση και Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1010672/74/0015/3.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1010672 /74/0015/3.3.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών   συσκευών για ανακύκλωση – Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.

    Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας μας γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2939/2001 και του π.δ. 117/2004, περί ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών (τα οποία ορίζονται από το ανωτέρω π.δ. ως διακινητές), υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις παλαιές και άχρηστες  συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά αξεσουάρ τηλεφώνων, ραδιόφωνα κ.λ.π., όπως αναφέρετε), τις οποίες τους παραδίδει ο πελάτης, προκειμένου να ανακυκλωθούν.
    Οι εν λόγω συσκευές απορρίπτονται από τους καταναλωτές σε εμφανώς σηματοδοτημένο δοχείο στο χώρο του καταστήματος, όπου και παραμένουν ή σε αποθηκευτικό χώρο αυτού, έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριμένο φορέα ανακύκλωσης.
    Η παραλαβή αυτών, όπως μας διευκρινίσατε, δεν έχει κανένα όφελος για τον καταναλωτή (δεν καταβάλλεται αμοιβή), ούτε και συνοδεύεται από κάποια αξία ανταλλαγής.
    Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάτε εάν κατά την παραλαβή των εν λόγω παλαιών και άχρηστων συσκευών, απαιτείται η έκδοση κάποιου παραστατικού παραλαβής.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών, που δε συνοδεύονται, με στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν, τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
2.    Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, για την παραλαβή των παλαιών – άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ κ.λ.π.), από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, με σκοπό την ανακύκλωση αυτών (σύμφωνα με το ν.2939/2001 και το π.δ. 117/2004), τις οποίες πελάτες – ιδιώτες των υπόψη καταστημάτων απορρίπτουν σε εμφανώς σηματοδοτημένα δοχεία εντός του χώρου του καταστήματος, δεν απαιτείται να τηρείται από τον παραλαμβάνοντα επιτηδευματία το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, ούτε να εκδίδεται για το σκοπό αυτό θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, εφόσον οι εν λόγω συσκευές δεν έχουν εμπορευματική αξία και δεν καταβάλλεται γι΄ αυτές καμία αμοιβή στον ιδιώτη – πελάτη, που τις απορρίπτει, ούτε προκύπτει έσοδο (πώληση) για την επιχείρηση – κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών (ζήτημα σε κάθε περίπτωση πραγματικό) στην οποία παραδίδονται και παραμένουν έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριμένο  φορέα ανακύκλωσης, δεδομένου ότι δε συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο