Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2006 ]

1106645/807/0015/3.1.2006 Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών και Έκδοση α.π.υ. από γιατρούς που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.

(Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών και Έκδοση α.π.υ. από γιατρούς που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1106645/807/0015/3.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1106645/807/0015/3.1.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών – Έκδοση α.π.υ. από γιατρούς που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.

         Με τη χωρίς ημερομηνία αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι γιατρός καταχωρεί προαιρετικά στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών πελάτες του (ασθενείς) ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, από τους οποίους δεν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή. Για την αμοιβή του εκδίδει προς τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρημένη (όπως τηλεφωνικά μας διευκρινίσατε) Α.Π.Υ. και ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν έχει υποχρέωση να αναγράφει στο βιβλίο ασθενών τον α/α και την αξία αυτής κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου ΠΟΛ.1083/2.6.2003.

    Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του.
2.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ειδικά οι γιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο και με λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ασφαλισμένους των ταμείων αυτών, μπορούν να μην καταχωρούν τα στοιχεία των πελατών αυτών στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών.
3.    Με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 της 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 Α.Υ.Ο.Ο. ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται της θεώρησης μόνο των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ΄ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
 
   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η υποχρέωση αναγραφής στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών του α/α και της αξίας της εκδοθείσας απόδειξης παροχής υπηρεσιών, καταλαμβάνει μόνο τις αποδείξεις που εκδίδονται αθεώρητες με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, δεδομένου ότι η υπαγωγή στο μέτρο των αθεώρητων (για όσους επιτηδευματίες καταλαμβάνονται από αυτό) είναι υποχρεωτική.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο