Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2006 ]

1080945/635/0015/30.11.2006 Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για αγορές της έδρας και του υποκαταστήματος επιτηδευματία.

(Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για αγορές της έδρας και του υποκαταστήματος επιτηδευματία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1080945/635/0015/30.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1080945 /635/0015/30.11.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για αγορές της έδρας και του υποκαταστήματος επιτηδευματία.

    Απαντώντας στην από 14.9.2006 αίτησή σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
    2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
    ● Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.
    ● Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δεν συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση.
    3.     Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.
    4.     Τέλος με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    5.     Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι όταν η έδρα του επιτηδευματία παραγγέλλει σε προμηθευτή αγαθά για τις ανάγκες της, τότε στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο του προμηθευτή ή στο συνενωμένο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής αυτού ως διεύθυνση του πελάτη πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του επιτηδευματία, οπότε στην περίπτωση αυτή η εν λόγω αγορά συνιστά αγορά της έδρας του επιτηδευματία, τα ίδια δε ισχύουν ανάλογα όταν το υποκατάστημα του επιτηδευματία παραγγέλλει σε προμηθευτή αγαθά για τις δικές του ανάγκες.
    Επίσης προκύπτει ότι όταν η έδρα του επιτηδευματία παραγγέλλει αγαθά σε προμηθευτή και αυτά διακινούνται με δελτίο αποστολής αυτού στο οποίο αναγράφεται ως διεύθυνση του πελάτη η διεύθυνση της έδρας του επιτηδευματία και ως τόπος προορισμού η διεύθυνση του υποκαταστήματος του επιτηδευματία, ενώ στο τιμολόγιο του προμηθευτή ως διεύθυνση του πελάτη αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του επιτηδευματία, τότε πρόκειται για αγορά της έδρας του επιτηδευματία. Ομοίως όταν το υποκατάστημα του επιτηδευματία παραγγέλλει αγαθά σε προμηθευτή και αυτά διακινούνται με δελτίο αποστολής αυτού στο οποίο αναγράφεται ως διεύθυνση του πελάτη η διεύθυνση του υποκαταστήματος του επιτηδευματία και ως τόπος προορισμού η διεύθυνση της έδρας του επιτηδευματία, ενώ στο τιμολόγιο του προμηθευτή ως διεύθυνση του πελάτη αναγράφεται η διεύθυνση του υποκαταστήματος του επιτηδευματία, τότε πρόκειται για αγορά του υποκαταστήματος του επιτηδευματία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο