Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2006 ]

1066017/510/0015/20.7.2006 Μεταφορά Υποκαταστήματος.

(Μεταφορά Υποκαταστήματος.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1066017/510/0015/20.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1066017 /510/0015/20.7.2006

ΘΕΜΑ: Μεταφορά Υποκαταστήματος.

Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι Ανώνυμη Εταιρία πελάτης σας πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε νέο τριώροφο κτήριο στο Δήμο Αμαρουσίου όπου θα συστεγάζεται με δύο ακόμα επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου. Στο νέο αυτό κτήριο θα μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας από το Δήμο Ν. Ηρακλείου και το υποκατάστημα της που τηρεί αυτοτελή λογιστική από το Δήμο του Ν. Φαλήρου, το οποίο θα λειτουργήσει στο νέο κτήριο σε διαφορετικό χώρο από την έδρα και θα αναπτύξει τις ίδιες δραστηριότητες. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν το υποκατάστημα αυτό μετά τη μεταφορά του θα συνεχίσει να τηρεί βιβλία που εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα εξής

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΒΣ το υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρεί ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και εξάγει τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.

2. Όπως έχει διευκρινιστεί (έγγραφο 1089091/712/3.10.2001) η αλλαγή του τρόπου εξαγωγής του αποτελέσματος στην διάρκεια της χρήσης, ούτε προβλέπεται ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα, καθόσον με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ορίζεται ότι τα υποκαταστήματα τα οποία επιλέγουν να εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, έχουν υποχρέωση να εξάγουν αυτό για ολόκληρη την χρήση και όχι για τμήμα αυτής, καθότι από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται διαδικασία εξαγωγής αποτελέσματος στην διάρκεια της χρήσης (διενέργεια απογραφής, κ.λπ.).

3. Επίσης, σε περίπτωση μεταφοράς υποκαταστήματος με ΟΝ LΙΝΕ σύνδεση με την έδρα, επιχείρησης υπόχρεης σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, διευκρινίστηκε (έγγραφο 1007440/44/17.2.2005) ότι είναι δυνατόν αντί να ανοιχτούν νέες μερίδες στο βιβλίο αποθήκης της έδρας για το «νέο» υποκατάστημα που ομοίως συνδέεται ΟΝ LΙΝΕ με την έδρα, να συνεχιστεί η ενημέρωση των μερίδων που ήδη τηρούνται στο βιβλίο αποθήκης για το «παλαιό» υποκατάστημα, δηλαδή θεωρείται ίδιο υποκατάστημα με μεταφορά απλώς του τόπου λειτουργίας του.

4. Ενόψει των προαναφερόμενων συνάγεται ότι επί μεταφοράς υποκαταστήματος από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο τόπο, κατά τα αναφερόμενα στο εισαγωγικό τμήμα του παρόντος, πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τα βιβλία του και να εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η εταιρία πελάτης σας, έχει το δικαίωμα στο εν λόγω υποκατάστημά της να μην εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα (αυτοτελή λογιστική) από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής του περιόδου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο