Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2006 ]

1040274/331/0015/7.7.2006 Έννοια υποκαταστήματος και Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα από την έδρα της επιχείρησης.

(Έννοια υποκαταστήματος και Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα από την έδρα της επιχείρησης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1040274/331/0015/7.7.2006   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1040274 /331/0015/7.7.2006

ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήματος – Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα από την έδρα της επιχείρησης.

    Με την από 20/4/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος αποτελείται από τρεις επίπεδες αποθήκες και ένα silo.  Επειδή σε μια συγκεκριμένη επίπεδη αποθήκη θα διενεργείται για λογαριασμό τρίτων ενσάκιση υποπροϊόντων άλεσης δημητριακών, ο ενιαίος αυτός χώρος, κατά την άποψή σας, θα χαρακτηριστεί ως υποκατάστημα. Ερωτάτε δε: α) αν τα δελτία αποστολής που θα συνοδεύουν τα εμπορεύματά σας πρέπει να εκδίδονται από τα στοιχεία του υποκαταστήματος ή της έδρας και β) αν μπορούν τα δελτία αποστολής να είναι του υποκαταστήματος, ενώ τα σχετικά τιμολόγια να είναι της έδρας.
    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατΆ εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.
2.    Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η ενσάκιση υποπροϊόντων για λογαριασμό τρίτων σε επαγγελματική σας εγκατάσταση, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή είναι παραγωγική, προσδίδει στο χώρο αυτό την έννοια του υποκαταστήματος.
3.    Περαιτέρω και μετά απΆ όσα μας διευκρινίσατε με το από 28/6/2006 συμπληρωματικό υπόμνημά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει ότι, «εφόσον, κατά την εξαγωγή αγαθών από το Κεντρικό ή τα υποκαταστήματα παραδίδεται στον αγοραστή δελτίο αποστολής, επιτρέπεται τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης να εκδίδονται από το λογιστήριο (έδρα) της επιχείρησης» (εγκύκλιος 3/1992 παρ. 12.2.4, έγγραφά μας 1030632/328/0015/14.4.1992, 1016585/149/0015/27.3.1995 1036892/301/0015/2.5.2006)
    Σημειώνεται ότι, τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για υποκαταστήματα, στα οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο