Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2006 ]

1042611/343/0015/21/6/2006 Έννοια υποκαταστήματος και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελματικής εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

(Έννοια υποκαταστήματος και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελματικής εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1042611/343/0015/21/6/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1042611 /343/0015/21/6/2006

ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήματος – Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελματικής εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή – Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, αντικείμενο της εταιρίας σας είναι η εισαγωγή και πώληση (χονδρική και λιανική) εμφιαλωμένων κρασιών και ποτών, μέσω των υποκαταστημάτων και του εστιατορίου, που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και στη συνέχεια θέτετε τα παρακάτω ερωτήματα:
α)    Εάν στο νέο υποκατάστημα της επιχείρησης, το οποίο θα στεγάζεται σε τριώροφο οίκημα, θα μπορούν οι πελάτες σας, εφόσον το επιθυμούν, να καταναλώνουν τα είδη (κρασιά και ποτά), που αγοράζουν λιανικώς από το κατάστημα του ισογείου, στο εστιατόριο που λειτουργεί σε άλλο όροφο του ίδιου κτιρίου και
β)    Εάν μπορούν οι πελάτες σας, που γευματίζουν στο εστιατόριο, να καταναλώσουν κρασιά που ανήκουν στην προσωπική τους συλλογή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατΆ εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρείας σας που θα στεγάζεται σε τριώροφη οικοδομή, στο ισόγειο της οποίας θα λειτουργεί κατάστημα λιανικής πώλησης και στους άλλους δύο ορόφους θα λειτουργεί εστιατόριο – καφετέρια, θεωρείται ως ένα ενιαίο υποκατάστημα, δεδομένου αφενός ότι σΆ αυτή διενεργείται παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα και αφετέρου ότι την αποκλειστική χρήση αυτής την έχει η εταιρία σας. 

2.     α)    Σε περίπτωση που επιθυμεί ο πελάτης σας να καταναλώσει είδος που αγόρασε από το κατάστημα λιανικής πώλησης που βρίσκεται στο χώρο του ισογείου, στο εστιατόριο της αυτής επαγγελματικής εγκατάστασης που βρίσκεται σε άλλο όροφο του κτιρίου, προς αποφυγή καταλογισμού παράβασης σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος στην επιχείρησή σας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα των Υπηρεσιών μας, πρέπει κατά το χρόνο έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης (α.λ.π.) να υπενθυμίζετε στον πελάτη σας, είτε προφορικά ή και με άλλο πρόσφορο για εσάς τρόπο (π.χ. με εμφανή ανακοίνωση) ότι είναι απαραίτητο να διαφυλάσσει την α.λ.π. που εκδόθηκε για την αγορά του εν λόγω είδους, καθΆ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο εστιατόριο.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που ο πελάτης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δεν επιδείξει τη σχετική ΑΛΠ, με τη δικαιολογία ότι την εγκατέλειψε στο χώρο του ταμείου ή σε άλλο σημείο, ή ότι την κατέστρεψε μετά την εξόφληση του αντιτίμου της αγοράς, η περίπτωση αυτή, ως έχουσα σχέση με πραγματικά δεδομένα και περιστατικά, όπως είναι λογικό, θα εξετάζεται και θα αξιολογείται από τα ελεγκτικά όργανα και είναι ευθύνη του επιτηδευματία να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του με κάθε πρόσφορο τρόπο.

β)    Σε περίπτωση που πελάτης του εστιατορίου επιθυμεί, κατά τη διάρκεια του γεύματος, να καταναλώσει κάποιο αγαθό (κρασί) που ανήκει στην προσωπική συλλογή του, εφόσον το συγκεκριμένο είδος δεν είναι εμπορεύσιμο για την επιχείρησή σας και δε συντρέχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα της πώλησης (έλλειψη ανταλλάγματος ή άλλης παροχής), σκόπιμο είναι να καταχωρούνται (τα είδη αυτά), σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., όπου και θα αναγράφεται και ο σκοπός παραλαβής των αγαθών, προκειμένου να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Επισημαίνεται ότι, και η περίπτωση αυτή, ως πραγματικό γεγονός, εξετάζεται και εκτιμάται κάθε φορά, από την αρμόδια φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ., ΥΠ.Ε.Ε. κ.λ.π.) κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο