Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2006 ]

1103296/868/0015/18.12.2006 Τήρηση βιβλίου αποθήκης από εκμεταλλευτή Σούπερ - Μάρκετ.

(Τήρηση βιβλίου αποθήκης από εκμεταλλευτή Σούπερ - Μάρκετ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1103296/868/0015/18.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1103296 /868/0015/18.12.2006

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίου αποθήκης από εκμεταλλευτή Σούπερ - Μάρκετ.

       Με την από 20.11.2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας εκμεταλλεύεται επιχείρηση σούπερ – μάρκετ και διαθέτει κεντρικό – αποθήκη και τρία υποκαταστήματα. Κατά τη χρήση 2005 τα συνολικά ακαθάριστά έσοδά της ήταν 9.603.374,35 ευρώ, από τα οποία ποσοστό 69,20% προέρχεται από λιανικές πωλήσεις και το υπόλοιπο 30,80% από χονδρικές πωλήσεις. Επειδή στο κεντρικό – αποθήκη οι πωλήσεις διενεργούνται κατά κύριο λόγο χονδρικώς, ζητάτε να σας πληροφορήσουμε πώς πρέπει να τηρείτε το βιβλίο αποθήκης στις ως άνω εγκαταστάσεις.

Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως χονδροπωλητής κατά κύριο λόγο θεωρείται ο επιτηδευματίας του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.

2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., οι οποίες προστέθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 20  του  ν. 3296/2004 και ισχύουν για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2005 και μετά, ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ – Μάρκετ που ασχολείται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση, με το σύστημα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και άλλων ειδών.

 3.   Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και εξ' αντιδιαστολής προκύπτει ότι λιανοπωλητής κατά κύριο λόγο θεωρείται ο επιτηδευματίας του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ανέρχονται τουλάχιστον στο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. Επίσης προκύπτει ότι ο χαρακτηρισμός ενός επιτηδευματία ως κατά κύριο λόγο χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή εξαρτάται από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του από χονδρικές και λιανικές πωλήσεις σε σχέση με το ύψος των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, ανεξάρτητα αν τα ακαθάριστα έσοδά του προέρχονται από μία ή περισσότερες επαγγελματικές εγκαταστάσεις και ανεξάρτητα αν σε ορισμένες από αυτές πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα μόνο από χονδρικές πωλήσεις, σε άλλες ακαθάριστα έσοδα μόνο από λιανικές πωλήσεις και σε άλλες ακαθάριστα έσοδα και από χονδρικές και από λιανικές πωλήσεις. Συνεπώς με βάση τα δεδομένα που παραθέτετε η εταιρεία σας για τη χρήση 2005 χαρακτηρίζεται ως λιανοπωλητής κατά κύριο λόγο, καθόσον τα ακαθάριστα έσοδά της από λιανικές πωλήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 69,20% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της.  

       Περαιτέρω από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος προκύπτει ότι η εταιρεία σας, ως ασχολούμενη με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση με το σύστημα της «αυτοεξυπηρέτησης» ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και άλλων ειδών, δεν υποχρεούται κατά τη χρήση 2006 στην τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή για το σύνολο των εγκαταστάσεών της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο