Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2006 ]

1015333/121/0015/28.3.2006 Υποκατάστημα στην αλλοδαπή και Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

(Υποκατάστημα στην αλλοδαπή και Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1015333/121/0015/28.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1015333/121/0015/28.3.2006

ΘΕΜΑ: Υποκατάστημα στην αλλοδαπή – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Με την από 13/2/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η δικηγορική σας εταιρεία τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων και προτίθεται να ανοίξει υποκατάστημα στην αλλοδαπή (Βρυξέλλες), ρωτάτε δε τι υποχρεώσεις προκύπτουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) για αυτό το υποκατάστημα.

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική κ.λ.π. επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

      2.     Με τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. ορίζεται τι καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται, π.χ. τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, από την παροχή υπηρεσιών κ.λ.π., οι δαπάνες για αγορά αγαθών, τα γενικά έξοδα κ.λ.π.

    3.     Με την 75/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιήθηκε με την 1024894/148/0015/ΠΟΛ.1044/83 εγκύκλιό μας, διευκρινίστηκε ότι οι δικηγορικές εταιρείες του π.δ. 518/1989 εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (βιβλίο εσόδων – εξόδων) ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων

    4.     Από τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι για το υποκατάστημα που θα ιδρύσει η δικηγορική σας εταιρεία στην αλλοδαπή δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
    Περαιτέρω προκύπτει ότι στο βιβλίο εσόδων – εξόδων που τηρεί η δικηγορική σας εταιρεία δεν θα υποχρεούται να καταχωρεί το αποτέλεσμα που θα προκύπτει στο εν λόγω υποκατάστημά της στην αλλοδαπή (κέρδος ή ζημιά) ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που πραγματοποιείται σ΄ αυτό, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

    5.     Η Δ/νση Μητρώου, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν με φωτοτυπία της αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας, παρακαλείται να εξετάσει τυχόν θέματα αρμοδιότητάς της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο