Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-1995 ]

ΠΟΛ.1188/29.6.1995 Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού του διατηρητέου κτίσματος

(Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού του διατηρητέου κτίσματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1081422/303/Γ0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)

ΠΟΛ 1188

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού του διατηρητέου κτίσματος.
1081422/303/Γ0013/

Μετά από ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως διατηρητέου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.- Με την 1067780/82/9.6.1994 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν.1249/82 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (549 τ.Β'), για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής, απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί.
Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω και αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό.
Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες κ.λπ.), ή όταν είναι "διατηρητέος" ολόκληρος ο οικισμός, δηλαδή είναι διατηρητέα όλα τα κτίσματα του οικισμού, όπως συμβαίνει συχνά με τους παραδοσιακούς οικισμούς.

2.- Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείται για την εφαρμογή του συντελεστού αυτού είναι η βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι το συγκεκριμένο κτίσμα είναι διατηρητέο.
Και αυτό γιατί δεν ενδιαφέρει την υπηρεσία αν το κτίσμα βρίσκεται εντός διατηρητέου ή παραδοσιακού οικισμού, αλλά αν για το συγκεκριμένο κρινόμενο κτίσμα έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα το οποίο να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν έχει ανακληθεί.

3.- Οταν ολόκληρος ο οικισμός είναι διατηρητέος, υπό την έννοια που προαναφέρθηκε στην παρ. 1, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 41 του ν.1249/1982 προτείνει μειωμένη Τ.Ζ. και για το λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου.
Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ο χαρακτηρισμός του διατηρητέου για το συγκεκριμένο υπό εκτίμηση ακίνητο και άρα το αποτέλεσμα της μη εφαρμογής μειωτικού συντελεστή επέρχεται αυτόματα, από την έλλειψη του απαραίτητου πιστοποιητικού.

4.- Αν, τέλος σε παραδοσιακό οικισμό υπάρχουν κτίσματα που ειδικώς έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα (δηλαδή υφίσταται ειδική αναφορά, στο συγκεκριμένο υπό εκτίμηση ακίνητο), κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, τότε, έχει εφαρμογή ο μειωτικός συντελεστής.
Επομένως, το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείται για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως διατηρητέου και την εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας ότι το συγκεκριμνο κτίσμα είναι διατηρητέο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο