Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2006 ]

1091296//739/0015/8.11.2006 Έννοια είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

(Έννοια είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1091296//739/0015/8.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1091296//739/0015/8.11.2006

ΘΕΜΑ: Έννοια είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Με τις από 10/10/2006 και 23/10/2006 αιτήσεις σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας εμπορεύεται προϊόντα χάλυβα και σιδήρου, όπως σωλήνες, λαμαρίνες, κοιλοδοκούς κ.λπ. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αγόρασε δε σωλήνες Β΄ διαλογής από το εξωτερικό με μονάδα μέτρησης το κιλό για όλους τους σωλήνες, ανεξαρτήτως μήκους ή διαμέτρου αυτών και με την ίδια τιμή αγοράς ανά κιλό, όμως στο τιμολόγιο του προμηθευτή τα είδη περιγράφονται αναλυτικά (ανά μήκος σωλήνα, ανά διάμετρο σε χιλιοστά), παρά το γεγονός ότι η μονάδα μέτρησης και η τιμή πώλησης αυτών είναι ανά κιλό.
Ενόψει των παραπάνω ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον τρόπο περιγραφής των πιο πάνω ειδών στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει η εταιρεία σας για τις πωλήσεις, λαμβανομένου υπόψη, όπως μας γνωρίσατε προφορικά, ότι οι πιο πάνω σωλήνες πωλούνται και από την εταιρεία σας με μονάδα μέτρησης το κιλό και με την ίδια τιμή πώλησης ανά κιλό.

Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.
2. Περαιτέρω, στην παράγραφο 3.3 της εγκ. 3/1992 του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των αγαθών είναι τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του είδους που κρατούν συνήθως στις συναλλαγές.
Επίσης σύμφωνα με τη δικαστηριακή νομολογία ως είδος αγαθού θεωρείται η διάκριση των εμπορεύσιμων αγαθών στις εμπορικές συναλλαγές.
3. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η διάμετρος και το μήκος των σωλήνων δεν επηρεάζουν την τιμή αγοράς ή πώλησης αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί της μικρότερης αξίας αγοράς ή της μικρότερης αξίας πώλησης, δεν αποτελούν κριτήρια χαρακτηρισμού του είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα και ως εκ τούτου δεν αναγράφονται επί των φορολογικών στοιχείων που εκδίδει η εταιρεία σας για τις πωλήσεις.
4. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ως πραγματικά περιστατικά κρίνονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο