Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2006 ]

1016587//136/0015/24.3.2006 Υποχρεώσεις διαχειριστή κτιρίου.

(Υποχρεώσεις διαχειριστή κτιρίου. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1016587//136/0015/24.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1016587//136/0015/24.3.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διαχειριστή κτιρίου.

Με την από 16/2/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι κατ΄ εντολή των ενοίκων και ιδιοκτητών ενός κτιρίου επί της οδού …………στο Μαρούσι εκτελείτε τις πράξεις διαχείρισης των κοινοχρήστων αυτού άνευ αμοιβής για ορισμένο χρονικό διάστημα, τις οποίες στο μέλλον θα εκτελούν με το ίδιο καθεστώς (άνευ αμοιβής) οι υπόλοιποι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες του κτιρίου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Ρωτάτε δε αν για τις πράξεις αυτές αποκτάτε την ιδιότητα του επιτηδευματία και αν ναι, τι στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνετε στο όνομα της διαχείρισης και τι βιβλία του Κ.Β.Σ. θα τηρείτε.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την Ε.11669/96/ΠΟΛ.306/29.10.1977 εγκύκλιό μας που εξακολουθεί να ισχύει, διευκρινίστηκε ότι  το φυσικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή πολυκατοικίας χωρίς αμοιβή και ενεργεί για λογαριασμό της άτυπης ένωσης των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας. Συνεπώς αφενός δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. και αφετέρου κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από επιτηδευματία για την εκτέλεση των καθηκόντων του (καθαριότητα, συντήρηση, επισκευή των χώρων της πολυκατοικίας κ.λπ.) πρέπει να λαμβάνει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, από τους επιτηδευματίες που αγοράζονται αγαθά ή υπηρεσίες και τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο