Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2006 ]

1014833//115/0015/13.6.2006 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. συνταξιούχου καθηγητή Πανεπιστημίου για ανατυπώσεις βιβλίων που είχαν εκδοθεί όταν ήταν εν ενεργεία.

(Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. συνταξιούχου καθηγητή Πανεπιστημίου για ανατυπώσεις βιβλίων που είχαν εκδοθεί όταν ήταν εν ενεργεία. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1014833//115/0015/13.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1014833//115/0015/13.6.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. συνταξιούχου καθηγητή Πανεπιστημίου για ανατυπώσεις βιβλίων που είχαν εκδοθεί όταν ήταν εν ενεργεία.

Απαντώντας στην από 13/2/2006 αίτησή σας σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με την παράγραφο 2.1.9 της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 1118148/936/Εγκ.ΠΟΛ.3/24.11.1992 (οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. - π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν η διαταγή μας Λ. 6457/25/14.10.1980 και η Εγκύκλιός μας Σ. 2736/90/ΠΟΛ.91/20.7.1983, με τις οποίες γίνεται δεκτό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, όταν ασχολούνται πέρα από την κύρια εργασία τους και με τη συγγραφή διάφορων έργων (βιβλίων κ.λπ.) ή και με την έκδοση αυτών και κατά συνέπεια για τις εισπράξεις από συγγραφικά δικαιώματα ή από πωλήσεις βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. Ομοίως οι καθηγητές ΑΕΙ οι οποίοι εκδίδουν βιβλία που χορηγούνται στους φοιτητές δεν θεωρούνται επιτηδευματίες από τη δραστηριότητα αυτή (Σ.τ.Ε. 4222/86).
Τα προαναφερόμενα για λόγους ίσης μεταχείρισης γίνονται δεκτά και για τους συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον εξέδωσαν τα βιβλία όταν ήταν εν ενεργεία και δικαιούνται συγγραφικών δικαιωμάτων ή για τις εισπράξεις από συγγραφικά δικαιώματα από τις ανανεώσεις (ανατυπώσεις) των παλαιότερων συγγραφικών έργων τους ή όταν πωλούν τα υπόλοιπα των εκδοθέντων βιβλίων τους από αυτά που εξέδωσαν όταν ήταν εν ενεργεία, στη περίπτωση κατά την οποία έχουν αναλάβει οι ίδιοι και την έκδοση με δικά τους έξοδα.

2.    Περαιτέρω στο 1098895/729/0015/11.11.2005 έγγραφό μας αναφέρεται ότι ο συνταξιούχος καθηγητής Πανεπιστημίου για τη μεμονωμένη συγγραφή, έκδοση και πώληση βιβλίου του το οποίο είχε εκδώσει όταν ήταν εν ενεργεία και το οποίο ανατύπωσε μεταγενέστερα όταν ήταν συνταξιούχος, δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία και δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ.

3.    Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι είσθε συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν έχετε την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για σας. Δηλαδή  για την ανατύπωση και πώληση των βιβλίων που είχατε συγγράψει και εκδώσει όταν ήσασταν εν ενεργεία, ανεξάρτητα αν τούτο θα γίνει από εσάς ή από άλλο πρόσωπο, δεν θα θεωρηθείτε επιτηδευματίας και δεν θα έχετε τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο