Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2006 ]

1053751/410/0015/11/7/2006 Καταβολή προμηθειών σε υπαλλήλους …….από την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία

(Καταβολή προμηθειών σε υπαλλήλους …….από την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1053751/410/0015/11/7/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1053751/410/0015/11/7/2006

ΘΕΜΑ: Καταβολή προμηθειών σε υπαλλήλους …….από την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων – Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία

    Με το 2546/6-6-2006 έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας, θυγατρική της ………έχει ως αντικείμενο εργασιών την ασφαλιστική πρακτόρευση έναντι προμήθειας τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων των οποίων παραγωγός / εκδότης, δηλαδή αντισυμβαλλόμενος  με τον πελάτη είναι ………………επίσης θυγατρική εταιρεία της …..Την προώθηση νέων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων έχουν αναλάβει έναντι προμήθειας βάσει των πωλήσεων που πραγματοποιούν υπάλληλοι, (μισθωτοί) της ……….Για την καταβολή αυτών των προμηθειών η εταιρεία σας εκδίδει αποδείξεις δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας δοθεί η δυνατότητα να εκδίδετε αντί των αποδείξεων δαπανών αθεώρητες εκκαθαρίσεις προμηθειών για το σύνολο των αμοιβών που θα καταβάλλετε ανά τρίμηνο στους υπαλλήλους της…….. κατ΄ επέκταση των αναφερομένων στην ΠΟΛ.176/23-6-1977.

    Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής:
    1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

    2.     Περαιτέρω από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το Σ.4414/134/30-6-1977 έγγραφο), ότι οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών που ασχολούνται με ασφαλιστικές εργασίες περιστασιακά και παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους δεν αποκτούν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την ιδιότητα του επιτηδευματία και συνεπώς για τις προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων είναι υπάλληλοι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία του Κ.Β.Σ.

    3.     Κατ΄ αναλογία με τα προαναφερόμενα οι υπάλληλοι της …….εφόσον παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους στο χώρο εργασίας τους ασχολούνται περιστασιακά με την προώθηση σε πελάτες της Τράπεζας τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία (θέμα πραγματικό), για τη δραστηριότητα αυτή δεν θεωρούνται επιτηδευματίες ανεξάρτητα από το ύψος των αμοιβών τους και ως εκ τούτου για τις προμήθειες που λαμβάνουν από την εταιρεία σας δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία του Κ.Β.Σ.

    4.     Με βάση τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος η καταβολή  των αμοιβών στους εν λόγω υπαλλήλους της ………θα γίνεται με την έκδοση απόδειξης δαπάνης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Σημειώνουμε ότι για τις αμοιβές αυτές υπάρχει υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων «Προμηθευτών» σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο