Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2006 ]

1059946/470/0015/9/8/2006 Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων σε συνταξιούχο σκηνοθέτη, για προβολή ντοκιμαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ήταν εν ενεργεία.

(Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων σε συνταξιούχο σκηνοθέτη, για προβολή ντοκιμαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ήταν εν ενεργεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1059946/470/0015/9/8/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065 

1059946/470/0015/9/8/2006

ΘΕΜΑ: Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων σε συνταξιούχο σκηνοθέτη, για προβολή ντοκιμαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ήταν εν ενεργεία.

    Απαντώντας στην από 28 Ιουνίου 2006 αίτησή σας, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) «κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.»

2.    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου Κώδικα, «ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού ή για την καταβολή αμοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιμορφωτικών σεμιναρίων, οι οποίοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.»

3.    Με το έγγραφο 1061451/388/18.6.1998 διευκρινίζεται ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας και δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων συνταξιούχος ασφαλιστής που έχει διακόψει το επάγγελμα και δεν διατηρεί την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, για τις δικαιούμενες προμήθειες από συμβάσεις που είχε συνάψει όταν ασκούσε το επάγγελμα του ασφαλιστή.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω και εσείς εφόσον έχετε διακόψει το επάγγελμα του σκηνοθέτη και δεν διατηρείτε την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, έχετε δε συνταξιοδοτηθεί και οι δικαιούμενες προμήθειες (πνευματικά δικαιώματα) προέρχονται από την προβολή ντοκιμαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ασκούσατε το επάγγελμα του σκηνοθέτη, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ δεδομένου ότι δεν ασκείτε πλέον επαγγελματική δραστηριότητα.

5.    Για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων ο καταβάλλων επιτηδευματίας πρέπει να εκδίδει απόδειξη δαπάνης. Οι αποδείξεις αυτές περιλαμβάνονται με σχετική καταχώρηση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ από τον εκδότη τους με την αναγραφή του αριθμού ένα (1) στην αντίστοιχη θέση αυτών αφού ο δικαιούχος της αμοιβής είναι μη επιτηδευματίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο