Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-1995 ]

ΠΟΛ.1185/3.7.1995 Επιβολή προστίμου για παράνομη κυκλοφορία των Μηχανημάτων Εργων (Μ.Ε.)

(Επιβολή προστίμου για παράνομη κυκλοφορία των Μηχανημάτων Εργων (Μ.Ε.))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Ιουλίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1067067/3247/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ ΔΆ (ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ)

ΠΟΛ 1185

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου για παράνομη κυκλοφορία των Μηχανημάτων Εργων (Μ.Ε.)

1067067/3247/0014/

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.820/1978, στην περίπτωση κυκλοφορίας αυτοκινήτου άνευ αδείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας αυτού σε χρόνο που είχε δηλωθεί σε ακινησία επιβάλλεται σε βάρος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του αυτοκινήτου οχήματος, εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμο που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλασίου των τελών κυκλοφορίας ούτε μεγαλύτερο του δεκαπλασίου αυτών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου, το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη της αρμόδιας κατά περίπτωση ΔΟΥ, σε περίπτωση δε εξώδικης λύσης της διαφοράς μπορεί να περιορισθεί μέχρι το 1/5.
Οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σας έχουν δοθεί με τις διαταγές Μ.5614/911/ΠΟΛ.178/22.12.1978 και Μ.1807/342/ΠΟΛ.177/12.6.1987.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.2052/1992 προβλέπεται ότι για τη βεβαίωση, καταβολή και είσπραξη του τέλους χρήσεως των Μ.Ε. την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων και την επιβολ κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις κυκλοφορίας Μηχανημάτων Εργων χωρίς άδεια ή κυκλοφορίας αυτών σε χρόνο που είχαν δηλωθεί σε ακινησία, επιβάλλεται πλην των τελών χρήσεως και πρόστιμο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλασίου των τελών χρήσεως ούτε μεγαλύτερο του δεκαπλασίου αυτών, το οποίο σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς μπορεί να περιορισθεί μέχρι το 1/5.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο