Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-1995 ]

ΠΟΛ.1179/22.6.1995 Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων

(Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1040833/763/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ8)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Α'

ΠΟΛ 1179

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις συντάξεων συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων.

1040833/763/Α.0012/

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την 1007139/102/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1995, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν, καθώς και με ομοίου περιεχομένου αποφάσεις προηγούμενων ετών, το έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Προκειμένου περί συνταξιούχων η πιο πάνω υποχρέωση υπάρχει είτε πρόκειται για συνταξιούχους ημεδαπών ασφαλιστικών φορέων είτε πρόκειται για συνταξιούχους αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων.

3. Περαιτέρω περιήλθε στη γνώση μας, ότι σε περιπτώσεις που συνταξιούχοι αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων δεν συνυποβάλλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σχετική βεβαίωση σύνταξης του αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα, κάποιες Δ.Ο.Υ. στέλνουν συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας στις οικείες πρεσβείες για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης σύνταξης, αντί να τους παραπέμπουν στους αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς που τους χορηγούν τη σύνταξη.

4. Συνεπώς, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των συνταξιούχων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις συντάξεων των αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων.

5. Τέλος, σε περίπτωση που αλλοδαποί ασφαλιστικοί φορείς δεν υποχρεούνται από την εσωτερική νομοθεσία της χώρας τους, να χορηγούν στους συνταξιούχους βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει το ποσό της σύνταξης που χορηγήθηκε στους δικαιούχους, μπορείτε να ζητάτε από τους φορολογουμένους να συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους, αντί της προβλεπόμενης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά περίπτωση, κρίνετε απαραίτητο για τη διαπίστωση του ύψους της χορηγηθείσας σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο (π.χ. αποκόμματα επιταγών των ΕΛΤΑ με αποστολέα τον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα κ.τ.λ.).
Είναι αυτονόητο ότι, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλεσθεί με την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση, φόρο που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή.

6. Κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι σε περιπτώσεις κατοίκων Ελλάδας οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από αλλοδαπό κράτος, θα πρέπει να ερευνάται εάν υπάρχει Σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και του εν λόγω Κράτους.

Σε καταφατική περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της σύμβασης αυτής όσον αφορά τη φορολογία των συντάξεων στην Ελλάδα ως και την πίστωση του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο