Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2009 ]

ΠΟΛ.1030/26.2.2009 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 88 του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄/16-2-2009) περί αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 88 του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄/16-2-2009) περί αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα,  26    Φεβρουαρίου 2009
Αριθ. Πρωτ:1022918/366/A0012          


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10                
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ        
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001
        

ΠΟΛ 1030

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 88 του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄/16-2-2009) περί αρμοδιότητας  Δ.Ο.Υ.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3746/2009 ( ΦΕΚ  27 Α΄/16-2-2009),με τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν.3634/2008 και σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής:
          
 Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3634/2008 δίδεται η δυνατότητα στους συζύγους να επιλέξουν και να υποβάλλουν την κοινή δήλωσή τους, είτε στη  ΔΟΥ του συζύγου, είτε της συζύγου, όταν ο κάθε σύζυγος υπάγεται στην αρμοδιότητα διαφορετικής ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να τηρήσουν αυτή την επιλογή τους για πέντε οικονομικά έτη.

Οι διατάξεις αυτές ίσχυαν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2009 και μετά.

Επισημαίνεται ότι, με τις κοινοποιούμενες νέες  διατάξεις αναστέλλεται η εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.3634/2008 και ισχύουν για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το οικον. έτος 2010 και μετά.
                                      

    Ακριβές Αντίγραφο                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο