Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-1995 ]

ΠΟΛ.1178/29.6.1995 Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

(Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1077241/1747/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΟΛ 1178

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.
Σχετ.: έγγραφό μας 1049625/441/

Με το έγγραφό μας 1049625/441/, προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο κοινοποιήθηκε και σε εσάς, επισημάνθηκε το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε στις ΔΟΥ, λόγω αδυναμίας χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., καθώς επίσης και για τους αγρότες
εκείνους, που διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές, για το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους, προκειμένου να βγάλουν άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους. Η αδυναμία αυτή δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι, λόγω της αλλαγής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2214/1994) του τρόπου προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τους αγρότες εκείνους που δεν τηρούν βιβλία του ΚΒΣ, δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα, αφού ο
προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος, γίνεται με αντικειμενική μέθοδο ανά στρέμμα και είδος καλλιεργούμενης γης και η φορολόγηση, (βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου), των αγροτών εκείνων που πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα τους σε κινητές λαϊκές αγορές, γίνεται με ειδικό τρόπο, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητά τους αυτή.
Για την επίλυση του θέματος αυτού, γίνονται σχετικές συνεννοήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία (Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών) και ελπίζουμε πολύ σύντομα να λυθεί το θέμα αυτό.

Μέχρι επιλύσεως του ανωτέρω θέματος και ενόψει της έναρξης συγκομιδής και μεταφοράς ευπαθών γεωργικών προϊόντων (όπως βερυκόκων, ροδακίνων κ.τ.λ.), εγκρίνουμε όπως, χορηγείτε το παραπάνω πιστοποιητικό, αλλά μόνο για την έκδοση προσωρινής άδειας, βασιζόμενοι: α) σε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θα υποβάλλεται στη ΔΟΥ από το φορολογούμενο αγρότη, και με την οποία θα δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα αυτού, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα σχετικών στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που θα αποδεικνύουν τα έσοδα αυτά και β) προκειμένου για αγρότες που πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα τους σε κινητές λαϊκές αγορές, σε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται οι ποσότητες και το είδος των προϊόντων που πωλήθηκαν στις λαϊκές αγορές, καθώς και η αξία αυτών, με βάση τις επίσημες τιμές που καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου, στοιχεία που πρέπει να αποδεικνύονται από τα δελτία αποστολής των
προϊόντων και το ημερολόγιο κινήσεως του αυτοκινήτου του αγρότη.

Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που στον πίνακα 9 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αγρότη και ειδικότερα στον κωδ. 475-476 έχουν αναγραφεί ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της γεωργικής επιχείρησης, το πιστοποιητικό θα χορηγείται με βάση τα στοιχεία αυτά.
Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 89 του ν.2238/1994 σύμφωνα με τις οποίες δεν δικαιούνται να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου όσοι αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης και δεν δηλώνουν το εισόδημα αυτό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο