Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2009 ]

ΠΟΛ.1026/19.2.2009 Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008)

(Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,  19 Φεβρουαρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 1021912/324/Α0012

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375315-316
ΦΑΞ: 210 3375001  


ΠΟΛ  1026

ΠΡΟΣ: Ως  Π.Δ.


ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) .

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.Με σχέδιο νόμου που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή , καταργούνται οι σχετικές διατάξεις  του άρθρου 14 του ν.3697/2008 ,που  προέβλεπαν τη φορολόγηση ,με συντελεστή φόρου 10% , του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (β) των μη μισθωτών-επαγγελματιών,  για όσους αποκτούν εισόδημα από  ατομική εμπορική επιχείρηση και από ελευθέριο  επάγγελμα.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν και για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) αφορολόγητο το ποσό των  δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ .  

Ύστερα από τα προαναφερόμενα παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009:            

α)  Δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω κωδικών αριθμών:

  κωδικοί αριθμοί            019-020    του πίνακα     2.11
        "         "                      411-412       "         "      4Ζ.5
         "        "                      509-510        "         "     4Ζ.7


     β)  Στους κωδικούς αριθμούς   423-424 του πίνακα  4Ζ.5  αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη , από ατομική εμπορική επιχείρηση  στην αλλοδαπή και από τη συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός  τύπου ,του υποχρέου ή  της συζύγου ,αντίστοιχα.

γ) Στους κωδικούς αριθμούς  521-522 του πίνακα 4Ζ.7αναγράφεται το συνολικό  καθαρό εισόδημα ,από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και από συμμετοχή  σε αλλοδαπές εταιρίες του υποχρέου  ή της συζύγου, αντίστοιχα.

2. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λ.π.)  δε μεταβλήθηκαν και επομένως και  για τη χρήση 2008 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2009) θα ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα έτη με τη διευκρίνιση ότι, λόγω αλλαγής του τελωνειακού κώδικα (άρθρο 126 του ν. 2960/2001) με το άρθρο 29 του ν.3634/2008 , για τα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ, οι μειώσεις λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται με τους παρακάτω συντελεστές που παρατίθενται για διευκόλυνση σας:Μείωση λόγω παλαιότητας

 

 

Ποσοστό   (%) μείωσης ανά μήνα

Για τον πρώτο χρόνο  κυκλοφορίας

1,30

Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας

0,70

Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας

0,50

Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο –8ο )

0,40

Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο –11ο )

0,30

Για τα δύο επόμενα χρόνια (12ο –13ο )

0,20

Για τα επόμενα χρόνια

0,10
Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).Ο τελικά διαμορφούμενος  συντελεστής απομείωσης δε δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο