Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2009 ]

ΠΟΛ.1021/19.2.2009 Παράβολα είσπραξης των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων

(Παράβολα είσπραξης των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1020494/126/Τ.&Ε.Φ.

ΠΟΛ: 1021
   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
   
   
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο
210-3644781
210-3642251       


ΘΕΜΑ    : Παράβολα είσπραξης των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων

Σε συνέχεια ερωτημάτων που δέχθηκε η Υπηρεσία μας από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμόδιες για την έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Σύμφωνα με τη διάταξη του τίτλου ΣΤ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α') όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α') τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 8,80 Ευρώ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της αριθμ.1093246/5486/0016/16.10.2000 (ΦΕΚ 1292 Β') απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών τα ποσά με κλάσμα από 76 μέχρι 99 Ευρωσέντ, που καταβάλλονται με έντυπα παράβολα, στρογγυλοποιούνται στην επόμενη ακέραια μονάδα.
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει πως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων δύναται να γίνεται με Παράβολο Δημοσίου ύψους 9 Ευρώ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο